NPS niet in diskrediet brengen

“Ik ga niet in op vragen die mijn partij in diskrediet kunnen brengen.” Dit zegt Ivan Fernald. Hij ging slechts terzijde in op vragen die te maken hadden met de ophef en onvrede bij de benoeming van de minister van Onderwijs, Volksontwikkeling en Wetenschap.

Voorstellen van Japin

Japin, het wetenschappelijk bureau van de groene partij, schoof de kandidaten Ivan Fernald en Marie Levens naar voren als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Levens bedankte. Toen kwam er binnen het hoofdbestuur iemand anders in beeld die in het onderwijsveld onbekend is. Het voordragen van deze persoon heeft veel kritiek doen oplaaien binnen de partij. Het protest vanuit de samenleving was niet mals.

Het ministerschap wordt je aangeboden

“Er kan niet naar de functie van minister gesolliciteerd worden. Het ministerschap wordt je aangeboden. Wel weet ik dat mij draagvlak binnen het onderwijs groot is. Ik was niet het punt van discussie. Ik was niet betrokken in de confrontatie. Ik heb mij daarom gedistantieerd van de besprekingen in deze kwestie. Niemand weet waarom het hoofdbestuur halsstarrig is geweest in het naar voren schuiven van de nieuwe kandidaat. Haar naam is beschadigd. Als Levens niet was teruggekomen om haar besluit en minister werd, zou er een crisis kunnen zijn ontstaan binnen de NPS”, aldus Fernald.

HD

error: Kopiëren mag niet!