Geheimzinnigheid

Aanzittend bij een gesprek tussen NDP-kaderleden werd genoteerd: “De interne beredenering van de NPS wordt weinig naar buiten gebracht. Alles wordt angstvallend binnenskamers gehouden. Het gaat niet alleen om de vuile was. Ook aangelegenheden als ontwikkelingsplannen voor Suriname en politieke strategieën worden niet gedeeld met de samenleving. Er wordt aan partijcensuur gedaan.”

NPS-ontwikkelingsprogramma

“De NPS gaat prat op haar triomfantelijk verleden en de kaders die zij in huis heeft. Maar, waar blijven de goed omschreven ontwikkelingsprogramma’s waarlangs de partij sterker kan worden gemaakt en aan Suriname een positieve draai wordt gegeven. Het antwoord is steeds: dat is geheim, wij gaan onze strategie niet prijsgeven…”

HD

error: Kopiëren mag niet!