Cultuurtuin niet conform wettelijke regels uitgegeven

Brunswijk: ‘Er kleeft een ernstig gebrek aan deze beschikking’

Het onderzoek bij de uitgifte van de percelen aan de Cultuurtuin heeft volgens vicepresident Ronnie Brunswijk uitgewezen dat dit niet conform artikel 7 van het Decreet Uitgifte Domeingrond (DUD) heeft plaatsgevonden. “Het is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd aan de instanties die behoren te adviseren. Deze adviezen ontbreken. Derhalve kleeft aan deze beschikking een ernstig gebrek”, benadrukte Brunswijk gisteren tijdens een persconferentie na afloop van de Raad van Ministers (RvM). Hij stelde dat het verdere onderzoek ook aantoont dat enkele van de beschikkingen reeds zijn aangeboden ter inschrijving bij het MI-Glis. Volgens de vicepresident is in dit stadium helemaal niet uitgesloten dat ook andere beschikkingen zijn uitgereikt met betrekking tot deze grond en deze niet voorkomen op de bereidverklaring. Deze vermoedelijke uitgiftes moeten nog onderzocht worden.

Minister Diana Pokie van Grond en Bosbeheer typeerde Cultuurtuin als ‘heilig gebied’ en vraagt zich af hoe mensen zich in hun hoofd hebben gehaald om dit gebied uit te geven. Zij heeft gisteren toestemming aan de RvM gevraagd om een raadsvoorstel in te dienen om de status van Cultuurtuin te bepalen. “Als men conform het Decreet Uitgifte Domeingrond had gewerkt, dan zou je afhankelijk moeten zijn van advies van Grondinspectie, LVV en DC. Maar nergens is er documentatie te bespeuren met betrekking tot de adviezen”, stelde de minister. 20 beschikkingen zijn al ingeschreven bij het MI-Glis, terwijl de rest nog niet is ingeschreven. Dat gedeelte dat dus al is ingeschreven zal Pokie dan vervallen laten verklaren, terwijl het resterend deel wordt ingetrokken.

Pokie benadrukte dat er duidelijke richtlijnen moeten komen over hoe en op welke manier domeingrond moet worden uitgegeven. Het is zo goed als zeker dat deze uitgifte wordt teruggedraaid.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: