Ing. Zalmijn benoemd tot beleidsadviseur LVV

In een schrijven gedateerd 20 juli 2020 heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Ing. Parmanand Sewdien, medegedeeld aan de verschillende directeuren, adviseurs, afdelingshoofden en andere belanghebbenden dat als gevolg van de gewijzigde beleidsinzichten met betrekking tot de organisatiestructuur van het ministerie, en vooruitlopend op aanpassing hiervan, dhr. Arthur Zalmijn MSc., beleidsadviseur ingaande 20 juli 2020, belast is met de algehele coördinatie van de directoraten en afdelingen die rechtstreeks onder de minister vallen.

Aan belanghebbenden wordt gevraagd de nodige medewerking te willen verlenen aan dhr. A. Zalmijn, MSc.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: