RGD kan salarissen en vakantiegeld niet uitbetalen

De waarnemend directeur van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, Dr William, heeft op woensdag 22 juli een schrijven doen uitgaan naar alle medewerkers van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst betreffende het uitblijven van de uitbetaling van salarissen en vakantiegelden.

In dit schrijven geeft hij aan dat men vermoedelijk reeds uit de media heeft kennisgenomen van de precaire financiële situatie waarin de Staat Suriname zich momenteel bevindt, en dat de financiële situatie zo nijpend is dat de huidige regering niet weet als de uitbetaling van de salarissen over de maand juli en het vakantiegeld wel uitbetaald zullen kunnen worden.

Het schrijven zegt verder dat de inkomsten van de RGD voor een groot deel voortvloeien uit overheidssubsidie en inkomsten van overheid-gerelateerde bedrijven, en dat de financiële situatie van de overheid direct negatieve gevolgen heeft voor bedrijven die een groot deel van hun inkomsten genieten uit verleende diensten aan de overheid. Ook de RGD behoort tot een van deze bedrijven. 

Dit alles leidt ertoe dat de Stichting nu niet over voldoende financiële middelen beschikt om de salarissen over de maand juli of het vakantiegeld dat in de maand juli wordt uitbetaald uit te keren.

De stichting doet er alles aan om aan hun betalingsverplichting te voldoen, maar doet een heel dringend beroep op het personeel om hiermee rekening te houden en de dienstverlening onder alle omstandigheden voort te zetten, omdat werkonderbreking ernstiger gevolgen zou kunnen hebben, zoals dat cliënten zich van de RGD afschrijven en zich elders inschrijven. “Dat zal een vernietigend effect hebben voor niet alleen de dienstverlening maar evenzo voor het voortbestaan van de RGD”, zegt de brief.

De brief besluit met te zeggen dat we allemaal in een financieel-economisch zeer deprimerende periode leven, het hoofd koel moeten houden en vanuit onze eigen positie een positieve bijdrage moeten leveren om de crisis te boven te komen.

Hoe de werknemers en de bond hierop zullen reageren, is vooralsnog niet bekend.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: