Gedragsverandering vraagt rekening houden met belangen van anderen

“Velen zijn het eens met politica Maaltie Sardjoe, die binnen het Covid-19 team haar krachten geeft, dat bij het tegengaan van het Coronavirus, gedragsverandering essentieel is”, aldus een gedachtegang tijdens een onderwijsdirecteurenberaad, waar de deelnemers zich niet strikt hielden aan de Coronavirus-voorschriften.

Geleidelijke ontwikkeling

“Gedragsverandering is een complexe materie, die niet van de één op de andere dag tot stand komt. Het gaat om een geleidelijke ontwikkeling, verandering van de mensen samen, met de nadruk op hun onderlinge omgang. Een lang eeuwigdurend proces, dat voortdurend aan verandering onderhevig is.”

Onbehoorlijk optreden

“Verbaal weten wij allemaal min of meer hoe het hoort, maar gedisciplineerd optreden ontbreekt. Met gedragsverandering bedoelt Sardjoe waarschijnlijk het onbehoorlijk optreden van de burgers. Bijvoorbeeld, de taferelen die zich ondanks de dreiging van besmetting plaatvonden tijdens de registratie van en de uitkering aan Covid-hulpzoekenden.”

Levensgevaarlijke risico’s

“Er werden, wetend en onwetend levensgevaarlijke risico’s genomen. De aanvragers van financiële ondersteuning sloegen de veiligheidsvoorschriften in de wind. Brachten door roekeloos gedrag zichzelf en anderen in gevaar. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de Covid-bureaus en de bemensing ook niet ‘je van het’ waren. Toegegeven moet worden dat het Coronavirus de wereld heeft overrompeld. En er is tot nu toe geen antwoord gevonden op de explosieve plaag.”

Mentaliteit

“De mentaliteit van de mens is geen vast gegeven, het verandert naar plaats en omstandigheden. Er is sprake van evolutie, een eeuwig proces! Gedragsverandering komt niet van de één op de andere dag. Restrictief beleid helpt volgens sommige geleerden een beetje, maar levert ook niet het gewenste resultaat op.”

Wanhoopsdaad                                               

“Niet dat ik de ongehoorzaamheid aan de regels, het wangedrag, het ontbreken van een diepgeworteld groepsgevoel, solidariteit, eenheid en ethiek, bij landgenoten goedpraat. Maar geef wel aan dat hun optreden een wanhoopsdaad lijkt. Door de hoge materiële, geestelijke en andere noden vervagen zogenaamde goede omgangsvormen, waardoor er grenzen worden overschreden. Naar het schijnt heeft iedereen eigen belang voor ogen en voor realistische en individuele ontwikkeling kiest. Het egoïstische, het competitieve en het agressieve in de mens komen dan naar boven.”

Ethische norm

“Solidariteit wordt omschreven als willen samenwerken. Wordt beschouwd als een levenshouding die rekening houdt met belangen van anderen. Het groepsgevoel wordt gezien als ethische norm, die tot uitdrukking moet worden gebracht. Maar er schuilt meer achter.”

De menselijke natuur

“Aan de andere kant hoor ik dat solidariteit verankerd is in de menselijke natuur. Vanuit wordt gegaan dat het instinctief is. Zo zijn er nog meer waarheden en stellingen die met het onderwerp te maken hebben. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: