Minister Pokie goed ontvangen op Grond- en Bosbeheer

Op alle ministeries heeft vandaag, vrijdag 17 juli 2020, de protocollaire overdracht plaatsgevonden. Op het ministerie van Grond- en Bosbeheer, waar Diana Pokie officieel is begonnen als nieuwe bewindsvoerder, is de bewindsvrouw onder luid applaus verwelkomd door directie, staf en personeel van het departement. Minister Pokie zal vanuit haar politieke verantwoordelijkheid het beleid van de regering moeten uitvoeren, waarbij zij bijgestaan zal worden door de leiding van het ministerie en zijn structuren. Minister Pokie is van mening dat iedere Surinamer recht heeft op een stuk grond of de mogelijkheid moet hebben om aan ondernemerschap te doen. Volgens de nieuwbakken minister kan elk doel verwezenlijkt worden wanneer er samengewerkt wordt aan het doel en er gezamenlijk offers gebracht worden om dit te verwezenlijken.

Bij de aanvang van haar zittingstermijn wil zij zich eerst goed laten informeren over de instituten die ressorteren onder dit ministerie. Tekort aan specifiek deskundig kader zal mogelijk aangevuld worden indien de behoefte dat aangeeft.

error: Kopiëren mag niet!