Twaalf kavels uitgegeven in de Cultuurtuinlaan

Dagblad Suriname heeft een 24 pagina tellend document ontvangen, waaruit blijkt dat aan een aantal personen stukken grond zijn toegewezen in de Cultuurtuinlaan. Dit deel van het gebied is recentelijk ontbost. Het gaat om “grondhuur voor de duur van 40 jaar ter bebouwing en bewoning” is te lezen op de documenten. De stukken zijn door de hypotheekbewaarder op 15 juli in bewaring genomen, een dag voor de inauguratie van de nieuw aangetreden regering. Het gaat om kavels met een grootte van 355 tot 600 m2, met als aanduiding ressort Rainville, aan de Kampong-, Kananga- en Sawarienotolaan, deel uitmakende van een perceel van 6.7 ha. De stukken zijn getekend door Mike Noersalim, in de hoedanigheid van minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer, ad interim.

Noersalim was minister van Binnenlandse Zaken. De beschikkingen zijn getekend op 14 juli, nadat de landmeterskaart op 6 juli werd vervaardigd en de Glis-landmeter zich haastte om alle deze 12 personen binnen 2 dagen van een perceel-ID te voorzien. Alle beschikkingen hebben een LAD no. van 2020, hetgeen betekent dat al deze verzoeken dit jaar zijn gedaan. Dit is vooral vreemd bij de aanvraag van Shannon Van Zichem, aangezien deze houder van het recht van grondhuur op 7 januari 2020 pas 21 jaar is geworden. Heeft zij gelijk de dag erna het verzoek dan ingediend en is dit binnen 6 maanden gehonoreerd, terwijl iedereen wat voor een drama het is om het recht van grondhuur te verkrijgen. Wachttermijnen van 10 jaar en meer is normaal. Ook perceel-ID’s hebben een enorme achterstand, behalve voor deze 12 aanvragers, want voor hen kon de Glis-landmeter binnen 2 dagen een perceel-ID opmaken. Overigens valt het op de mejuffrouw Shannon Van Zichem slechts 1 van de gelukkigen is in dat gezin. Ook haar broer en zus kregen een beschikking voor Cultuurtuinlaan. Net zo gelukkig was de familie Zschuschen, waar ook 2 zusters in aanmerking kwamen voor het recht van grondhuur.

Aangezien al deze aanvragen van 2020 dateren en er eerst een bereidverklaring wordt uitgegeven, waarbij de aanvragers 6 maanden de tijd hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, is het vreemd dat alle aanvragers van Cultuurtuinlaan in 2020 hun aanvraag indienen en zonder de periode van de bereidverklaring af te wachten met zeer veel spoed hun beschikkingen ontvangen. Aangezien deze houders ook wel weten dat heel wat mis is met de aanvraag en de verkrijging, hebben zij zich gehaast om met het gebied met grote voortvarendheid te ontbossen.

De grondhuurvergoeding is SRD 15 (vijftien SRD). In het bosrijke gebied zijn er maar liefst 12 toewijzingen gedaan. Donderdag kwamen al verschillende milieugroeperingen naar de plek om hun ontevredenheid te uiten over de gang van zaken. Er werd gewezen op de waarde van het erfgoed, zoals menigeen het gebied van oudsher beschouwt. De voorzitter van Conservation International, John Goedschalk, wees erop dat het gebied behoort tot ons erfgoed. John Krisnadath wees op het belang van de bijzondere bomen, die door onze voorouders uit verschillende gebieden in het park zijn geplant.

 Nationaal park

De voorzitter van de Surinaamse Orchideeën- en Sierteeltvereniging (SOSV), John Sahibdin, geeft aan dat het gebied de status heeft van een nationaal park en valt onder het beheer van Stichting Nationale Parken (Stinapa). “Het gebied is gereserveerd om te fungeren als nationaal park voor ons land”, merkt Sahibdin op. “En een nationaal park moet geconserveerd worden, want als we een park gaan verkavelen, dan is de status van nationaal park zinloos.” Sahibdin wijst erop dat de SOSV onderdeel is van het nationaal park.

RB

Geef een antwoord

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: