Gemeenschap Para opgeschrikt door uitgifte beloofde grond aan stichting

‘Stichting gisteren geboren en vandaag al voorzien”

De burger Patricia Sanches spreekt haar afkeuring uit over de manier waarop de gemeenschap van Para door de vertrekkende regering is benadeeld door ondanks afspraken in het aan hen beloofde terrein van ongeveer 17 hectare uit te geven aan Stichting Swit Sabana Watra. “Deze vermeende uitgifte, indien volgens de wettelijke procedure verlopen, druist frontaal in tegen de belangen van de gemeenschap van Para”, zegt Sanches, die vertegenwoordiger is van de gemeenschap van Para, aan Dagblad Suriname.  Zij heeft vorige week donderdag een brief hierover geschreven naar minister Mike Noersalim, die momenteel waarneemt op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB). Het terrein is gelegen ten oosten van de Indira Gandhiweg, aan de overzijde van het weggedeelte gelegen tussen de Suralcoweg en de Groenhartweg (voormalig Lelydorp 3-mijn) en was conform een ontwikkelde plan uit 2014, dat overigens voorgelegd is aan zowel de ministeries van RGB als Onderwijs, bestemd voor een scholencomplex, sportfaciliteiten, ondernemingen, kantoren van nutsbedrijven en de woningbouw. “Het is een actie van de burger. Tot vorig jaar november stond het nog bekend als grond van Suralco. Minister Sergio Akiemboto heeft toen in gesprek met mensen van Onoribo aangegeven dat de gronden door Suralco en Billiton afgestaan of afgestoten zouden worden en dat dit kenbaar zou worden gemaakt. Als de gronden nu afgestoten zijn of niet, dat weten wij niet. Maar de grond tussen de Suralcoweg en Groenhartweg is uitgegeven. Dit, terwijl Para zelf een bestemmingsplan heeft voor dat grond”, benadrukt Sanches.

Stichting vermoedelijk gelinkt aan boezemvriend president Bouterse

Vermoedens over de uitgifte ontstonden toen de gemeenschap van Para onlangs opgeschrikt werd door landmeters die zich op voornoemde terrein begaven om opmeetwerkzaamheden te verrichten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bedoeld perceelland is uitgegeven aan Stichting Swit Sabana Watra en dat deze stichting de opdracht heeft gegeven om grenspalen aan te brengen. Deze stichting is op 17 januari 2020 opgericht en op 8 april 2020 ingeschreven in de registers van het Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en heeft ten doel het beheren en administreren van roerende- en onroerende goederen, zaken en rechten, hetzij als gevolmachtigde van de eigenaar, hetzij die goederen, zaken en rechten in eigendom te verwerven en te houden met alle eigenaarsbevoegdheden, alsook die tot vervreemding en bezwaring. Op het uittreksel van het KKF staat Davny Valentina Jap-a-joe geregistreerd als voorzitter. Sanches vermoedt uit eigen onderzoek dat het hier gaat om een dochter van een boezemvriend van president Desi Bouterse.

30.000 betaald voor vervaardigen kaart

“Het maakt voor mij niet uit om wie het gaat, maar dat gesjoemel met gronden moet stoppen. Als kinderen van het district Para uiten wij onze misnoegen over de gang van zaken, terwijl wij jaar en dag wachten op toewijzingen, bereidverklaringen. Sommige mensen gaan zelfs dood en ze hebben niet eens hun bereidverklaringen in hun handen vastgehouden. Die stichting wordt gisteren geboren en vandaag voorzien van een kom en boter. Dat kan niet! Wij accepteren dat niet!”, zegt Sanches. Zij benadrukt dat de gemeenschap weliswaar geen aanvraag heeft gedaan, maar wel een kaart heeft vervaardigd waarvoor toentertijd bijna SRD 30.000 is betaald. De mensen wachten op een sein van de ministeries van NH en ROGB, waarin bekend wordt gemaakt dat de gronden door de multinationals zijn afgestoten. Pas dan kunnen de mensen aan de slag. “Het zijn ondernemers die iets willen doen in het district en dat terrein ligt hier waar er al ontsluiting, water en stroom is. Wij zijn arme mensen”, aldus Sanches. Aan de minister van ROGB is gevraagd om de toewijzing aan de stichting ongedaan te maken en of terug te draaien.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: