Afstandsonderwijs bewijst nut niet gedurende onderwijsonderbreking door Covid-19

In verband met de herstart van de scholen op 6 juli hebben tal van scholieren sterk uitgehaald naar de schooldirecties en het Onderwijsministerie. Met name de scholieren van Havo 2, Lyco I en II, VWO 4, SGK en SPI hadden problemen met de wijze hoe het onderwijs is hervat; repetities en dergelijke zijn vastgesteld terwijl veel leerstof in de periode tussen 16 maart en 5 juli niet is behandeld. De scholier Jamiro Pink vreest dat met het besluit van het Onderwijsministerie om de niet-examenklassen op basis van de cijfers van het eerste en tweede kwartaal te beoordelen, veel scholieren benadeeld zullen worden.

Het afstandsonderwijs zou al deze problemen moeten voorkomen. Integendeel blijkt dat de gap in de leerstof alleen maar groter is geworden. Afstandsonderwijs is voor Suriname een nieuwigheid en met de abrupte komst van Covid-19 zijn de scholen en het ministerie niet erin geslaagd om digitaal onderwijs adequaat vorm te geven. De VHP had zich voorgenomen om een multidisciplinair team samen te stelle onder leiding van Henri Ori, om alternatieven uit te werken die verlichting kunnen brengen in het onderwijsveld. Zijn die voorstellen daadwerkelijk voorgelegd aan het ministerie? Of heeft het ministerie zich daarvan niets aangetrokken? Op deze vragen van Dagblad Suriname is een concreet antwoord uitgebleven.

error: Kopiëren mag niet!