Een korte reactie van vuilophaalbedrijf SVV over persbericht: Burgers klagen over aannemers vuilophaal

In het persbericht dat is verschenen op 10 juli 2020 in het Dagblad Suriname, geeft de Vuilophaal- en Verwerkingsdienst (VOV) een onjuist beeld van de feiten. Het is te triest voor woorden dat een overheidsorgaan, kleine aannemers het leven zuur maakt, zonder kritisch te kijken naar het wanbeleid dat gevoerd wordt door de medewerkers van het departement. Hierdoor worden zowel burgers als aannemers ongewild het slachtoffer van een stel onprofessionele incapabele ambtenaren. Burgers geven aan dat de vuilophaaldiensten te vroeg met de werkzaamheden beginnen, maar deze verandering van werktijden was door de V.O.V. zelf geïnitieerd en nooit gecommuniceerd aan de burgers. Hieronder vindt u een beschrijving van de feiten zodat de rechtschapen burger van Suriname zelf een mening kan vormen over het relaas.

Tijdens de vuilophaaldienst van 30 juni j.l. werden de werkzaamheden van aannemersbedrijf S.V.V. op zeer brute wijze gestopt door de heer Sewgobind, die voor de vuilniswagen ging staan en sommeerde met onmiddellijke ingang te stoppen. De chauffeur gaf aan de opdracht te hebben gehad om vroeg (13.00) te beginnen en belde na getouwtrek met de heer Sewgobind, naar zijn werkgever (ondergetekende). Toen ik ter plekke verscheen stond de heer Sewgobind nog steeds voor de vuilniswagen te roepen dat we om 17.00 uur moesten aanvangen met de werkzaamheden en niet om 13.00 uur. Ik heb hem herhaaldelijk gezegd dat deze beslissing op het hoofdkantoor van VOV is genomen en aan mij telefonisch is medegedeeld. De reden dat VOV de werkzaamheden had vervroegd is om traffic in de avonduren te verminderen vanwege de afgekondigde lockdown en daarmee gepaard gaande avondklok. Al 3 weken lang werkte ik volgens dit ‘nieuwe’ rooster van VOV.

Ik vraag me ook oprecht af of meneer Sewgobind bevoegd is om werkzaamheden van aannemers te stoppen, daar hij claimt Chef Personeelszaken en controleur van VOV te zijn en daarnaast nog een derde betrekking heeft als chauffeur bij een collega vuilophaalbedrijf? Hoe kan deze man een objectief controleur zijn? Dit is belangenverstrengeling ten top en komt de geloofwaardigheid van VOV als organisatie zeker niet ten goede! Toen de chauffeur van de vuilniswagen haar werkzaamheden hervatte, heeft de heer Sewgobind op zijn beurt, urenlang de vuilstortplaats te Ornamibo, geblokkeerd zodat geen enkele vuilniswagen toegang had tot de vuildump. Dit tot grote ergernis van alle chauffeurs die op het punt hebben gestaan om al het opgehaalde huisvuil bij het kantoor te storten. Afgevraagd kan worden of de heer Sewgobind bevoegd is om de vuilstortplaats te blokkeren? Consequentie hiervan was dat volgeladen vuilniswagens geparkeerd moesten worden in woonwijken met opgroeiende kinderen wat in deze tijd van een wereldwijde pandemie, zeer schadelijk kan zijn. Er is geen greintje rekening gehouden met besmettings-en infectiegevaren in deze tijd dat het Coronavirus ook Suriname in haar greep heeft. Zijn zogenaamde controleurs gemachtigd om de volksgezondheid op het spel te zetten? 

Bij navraag ontkennen enkele medewerkers van VOV waaronder mevrouw Thakoerdin en mevrouw Maatsen dat er geïnstrueerd was om de werkzaamheden te vervroegen naar 13.00 uur. Dit is zeer opmerkelijk, want niet alleen andere aannemers van vuilophaaldiensten, maar zelfs de ambtenaren op de vuilstortplaats te Ornamibo geven aan dat door de lockdown ALLE vuilniswagens uiterlijk  17.00u  het vuil gedumpt moesten hebben. Aannemers die onder gebeld zijn om de werkzaamheden vroeg aan te vangen zijn: de heer D. Mirchi, de heer R. White en vele anderen. Wie vertellen hier dan leugens? Het is schandalig dat een klein groepje corrupte ambtenaren vrij spel heeft en met haar wanbeleid en leugens, hardwerkende aannemers en burgers blijft duperen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Surinaamse Vuilophaal en Verwerkingsbedrijf
Dhr. J. Biseswar

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: