13 – 24 juli toets Imeao

Gedurende het weekeinde hebben het ministerie van Onderwijs Volksontwikkeling en Wetenschap en de directies van 9 Imeao-scholen overurengemaakt om de toetsen die in het tijdvak van 13 juli tot en met 24 juli, landelijk worden afgenomen, onder Coronavirus-omstandigheden uit te voeren. Ruim 5000 studenten zijn betrokken bij het onderzoek naar de opgestoken kennis gedurende het schooljaar 2019-2020.

Meer- en extrawerk

Luciën Rotsburg van het Imeao-directeurenberaad: “Het kost meer- en extrawerk om de toetsen uit te voeren onder de huidige omstandigheden. Het hindert, dat de bussen niet rijden. Er zijn studenten die in de districten Para, Wanica en Saramacca wonen en in Paramaribo studeren. In Commewijne en Nickerie is het ontbreken van openbaarvoervoer ook een struikelblok.”

Voorbereiding

Imeao-1 directeur Jane Simons-Turney: “Voorafgaande aan de toets hebben de studenten van leerjaar 4 zich van 6 tot en met 10 juli klassikaal voorbereid op het afleggen van de toets. Er was ook digitaal onderwijs/communicatie.  De toets van de lagere leerjaren wordt online georganiseerd. Niet alle studenten beschikken over de faciliteiten en vaardigheden om hieraan mee te doen. Er zijn ook leerkrachten die digibeet zijn.”

Herhaling van de leerstof

“Gezien de omstandigheden waarin wij verkeren mag ik niet ontevreden zijn over de wil, participatie en de inzet van de studenten en het personeel. Gezegd moet worden dat het Imeao-onderwijs op het moment waarop het onderwijs werd stilgelegd de leerstof al had gedoceerd. Tot aan de toetsen zou die herhaald en examenstof doorgenomen worden.

Moderne communicatiemiddelen

“Van 6 tot en met 10 juli is deels fysiek en online herhaald. Dat niet alleen. Via moderne communicatiemiddelen was er gedurende de tijd dat er geen fysiekonderwijs werd gegeven begeleidend contact. Studenten en docenten werden aangespoord om zich te blijven bezighouden met hun studiezaken.”

Stage

“Het studieonderdeel ‘stagelopen’ in het vierde leerjaar is aangepast aan de omstandigheden. In de plaats daarvan moeten de stagelopende studenten, zoiets als een thesis schrijven. Er wordt door ondervraging aan bedrijvenonderzoek gedaan.  Personen binnen de stagebedrijven worden interviews afgenomen, vragen voorgelegd. De studenten mogen via het internet op zoek gaan naar nationale en internationale informatie.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: