Persconferentie NCMT woensdag 8 juli: Herstart school een succes

30 nieuwe besmettingen gaandeweg de persconferentie

Op de persconferentie van het Nationaal Covid-19 Management Team van woensdag 8 juli waren de leden van het team zelf helaas afwezig, omdat ze andere dringender zaken hadden.

Directeur Bennanon van Onderwijs en Dr Orie waren de enige sprekers op de persconferentie, en Mevrouw Bennanon gaf vooral door middel van slides een presentatie over het schoolgebeuren. Zo meldde zij dat de herstart van de lessen voor de toets- en examenklassen ondanks de uitdagingen dankzij de inzet van leerlingen, leerkrachten en ouders best succesvol kan worden genoemd. De onvolkomenheden die er waren zijn inmiddels grotendeels weggewerkt. Alle leerlingen weten nu al wat er van hen verwacht wordt. Zo wordt op het VOJ alleen de toets afgenomen in de vakken Nederlands, Engels, en Spaans, voor de A-richting de vakken Bedrijfsrekenen en Boekhouden en voor de B-richting de vakken Wiskunde en Natuurkunde. Ook wordt alleen bij het vak Nederlands de mondelinge toets gedaan, niet bij de andere talen, en hoeft er slechts 1 boek in plaats van 5 en 1 gedicht gelezen te worden. 

De stof wordt waar mogelijk ingekort in het belang van het kind. Ook de lagere leerjaren worden afgerond, de cijferbesprekingen zijn reeds gaande, en er zal vooral met de resultaten van de eerste twee kwartalen gewerkt worden. Bij het VOS wordt nu de laatste hand gelegd aan de examenklassen. Die maken hun examens wel via het examenbureau. 

Ook de nieuwe inschrijvingen en herinschrijvingen zijn al ingepland, daarover volgt de komende dagen meer detailinformatie in de media en via de scholen. Leerlingen die reeds op scholen staan ingeschreven worden automatisch ingeschreven, en er is geen centrale inschrijving zoals bijvoorbeeld het afgelopen jaar omdat dit vanwege de covid situatie niet goed mogelijk zou zijn. Nieuwe inschrijvingen voor het VOJ zullen zijn vanaf 1 september, die van het VOS zijn nog in voorbereiding. Belangrijk is ook dat de kosten, zoals inschrijfgeld, materialen bijdrage en dergelijke juist vanwege de covid situatie dit jaar niet zijn verhoogd, en dus gelijk zijn aan die van het vorig schooljaar. 

Dr Orie gaf een presentatie waarin in grafieken werd uiteengezet de verhoudingen van besmettingen in leeftijdsgroepen, waaruit blijkt dat de fatale gevallen zich vooral bij hogere leeftijden voordoen, maar ook naar geslacht, waaruit blijkt dat voornamelijk mannen besmet raken om voor de hand liggende redenen, zoals het grote aantal werknemers dat man is. Hij lichtte de verschillende clusters toe, welke vooral voortspruiten uit de situatie bij Rosebel, vooral contractors, en vanwege de recente verkiezingen. Verreweg de meeste besmettingen zijn terug te traceren naar Frans Guyana, waar op dit moment al meer dan 5 duizend besmettingen zijn, en er per dag zowat 250 besmettingen bij komen. 

Tijdens de persconferentie werd een stijging gemeld van 30 positieve gevallen, wat nu het aantal brengt op 665, 214 actieve gevallen, 17 doden (twee op dinsdag en 1 op woensdag), 434 genezingen, 5 op de Intensive Care en 221 in quarantaine. Een nieuwe vermelding die nu apart genoemd wordt is de zogenaamde LTFU (Loss to Follow Up), 10 personen die besmet waren maar van de radar verdwenen zijn omdat men of beter is en niet meer te vinden, of naar het buitenland vertrokken is, of iets anders. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: