Benoemingsbrevet aan honorair consul van Finland overhandigd

De minister van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Yldiz Pollack-Beighle, heeft het benoemingsbrevet voor honorair consul van Finland in Suriname aan mw. Warsha Torilal-Sardjoe overhandigd. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van het uitdiepen en versterken van de bilaterale relaties met de bevriende landen. Mw. Torilal-Sardjoe volgt de heer Dilipkumar Sardjoe, die sinds 2012 deze functie heeft gedragen, op. De overhandiging vond plaats op vrijdag 19 juni 2020.

Tijdens het kennismakingsbezoek heeft de minister de hoop uitgesproken dat de nieuw aangestelde honorair consul van Finland zal voortborduren op de reeds bestaande, goede relaties zoals ontwikkeld door de voormalige honorair consul, en verdere diepgang zal geven aan de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Finland als gelijkgerichte partners om mee samen te werken, zowel bilateraal, regionaal als multilateraal. In dit kader zijn enkele samenwerkingsgebieden genoemd: klimaatverandering, bosbouw, handel en toerisme.

Een honorair consul wordt door de bilaterale partner geïdentificeerd en functioneert binnen het raamwerk van de Conventie van Wenen voor Consulaire Betrekkingen. Honorair consuls kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties tussen landen, met name bij de implementatie van de nationale ontwikkelingsdoelen op economisch (investeerders aantrekken), wetenschappelijke, cultureel en toeristisch gebied.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: