Anand Bihari: “Ook in nabije toekomst zal Suriname financiële lasten niet kunnen dragen”

De econoom Anand Bihari is van mening dat de herschikking van de Oppenheimer schuld van US$ 125 miljoen niet de oplossing is voor het solvabiliteitsprobleem van Suriname. Deze schuld was aangegaan ter aflossing van de Afobakadam. In juni moest US$ 23 miljoen betaald worden aan aflossing en rente, echter heeft Suriname daaraan niet kunnen voldoen. De NDP-regering heeft om die reden een herschikking van de schuld aangevraagd. Doorgaans brengt dit een hogere rente met zich mee.

In gesprek met Dagblad Suriname geeft Bihari aan dat de regering liever onderhandeld had voor een schuldsanering in plaats van een herschikking. “De regering weet dat ze het geld nu niet heeft. De komende regering weet dat ook. En beiden weten ook dat in de nabije toekomst Suriname onvoldoende geldmiddelen zal hebben om de financiële lasten te dragen. Ik vraag me af of de komende regering beseft waar ze mee bezig is”, luiden de woorden van Biharie. Hij beveelt de komende regering (VHP/Abop/NPS/PL) aan om onderhandelingen aan te gaan met het IMF, met de bedoeling dat IMF ook participeert aan de onderhandelingen met Opperheimer om kwijtschelding te bewerkstelligen. “IMF kan de schuld dan overnemen tegen een korting.”

Onlangs heeft Fitch Ratings Suriname gedowngraded van CCC naar C. Dit duidt op een verslechtering van de kredietstatus. Bihari concludeert indirect dat de lokale financiële instellingen waarschijnlijk ook slecht bij kas zitten. “Wij weten dat de banken verlegen zitten om vreemde valuta. De vraag is dus of de banken bereid zullen zijn om het verschuldigd bedrag aan Oppenheimer ter beschikking te stellen”, aldus Bihari.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: