Reacties op social media over culturele uiting

Directoraat: “Cultuur aanpassen aan Corona noodzakelijk”

“Even niet”, reageert een burger op Facebook naar aanleiding van het blazen van water in de DNA-kamer door voorzitter Ronnie Brunswijk. Op social media zijn de meningen van burgers van kritisch tot bezorgd op het uitvoeren van een ritueel in de DNA-voorzitterskamer. Velen vinden de uitgevoerde handelingen, het blazen van water in de ruimte, onverantwoordelijk en gevaarlijk in verband met de kans op besmetting met het Coronavirus. Sommigen klinken boos, anderen kennen de rituelen niet, maar een persoon reageert met “het is geen bijgeloof, maar de stelling zou moeten zijn ondanks de rituelen, EVEN NIET”. De discussie gaat al gauw over verantwoordelijk gedrag tegenover een culturele uiting.

Protocollen

Dagblad Suriname vroeg de directeur van het Directoraat Cultuur, Elvira Sandie, hoe in deze uitdagende tijd cultuur beleefd moet worden. Sandie geeft aan dat bij de beleving van cultuur het gedrag van de mens een rol speelt. Als voorbeeld noemt zij samenkomsten waar mensen gewend zijn om te zingen. “En dit zingen vergroot de kans op de verspreiding van het virus, waardoor gedragsverandering nodig is”, merkt Sandie op. “Gedragsverandering staat buiten kijf. En wij mensen moeten daar inhoud aan geven en iedereen heeft daarbij zijn verantwoordelijkheid.” Covid heeft betrekking op alles en dus ook op het menselijk gedrag. “Het kan dan ook niet anders om mensen op te roepen om bij het hanteren van alle ceremoniën binnen alle cultuurgroepen de Covid-protocollen in acht te nemen.”

Verandering

Sandie is er voorstander van dat wij op dit moment alle culturele uitingen aanpassen aan de situatie die de Coronacrisis veroorzaakt. “We zijn het verplicht aan onszelf om de verspreiding te voorkomen.” Niet alleen in Suriname, ook in Nederland is recentelijk als eis voor het weer toelaten van publiek tijdens voetbalwedstrijden gesteld dat het publiek niet mag schreeuwen, juichen en schelden tijdens hun aanwezigheid in het stadion. Dit vraagt om een nieuwe benadering van ons in de samenleving, zolang het Coronavirus niet is bedwongen. Een aantal voetballiefhebbers heeft aangegeven dat zij deze maatregelen raar vinden. Verandering van cultuur gaat ook niet binnen een dag. Sandie geeft aan dat veranderingen in cultuurbeleving heel ingrijpend zijn. “Maar als we willen overleven als mensheid, dan gaan we de protocollen in acht moeten nemen, want Covid zal zich niet aanpassen aan ons”, aldus Sandie.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: