Instituut Ambtenaren Inspectie Noodzakelijk

Met stijgende verontwaardiging hebben wij nota mogen nemen van berichten dat in de transitieperiode aan de Staat Suriname behorende middelen en eigendommen door ambtenaren en/of voor de dienst aangewezen verantwoordelijken worden weggedragen.

Wij missen elke actie vanuit de regering om diepgaand onderzoek in te stellen, het e.e.a. met de inzet van de CLAD.

Elke regering die goed bestuur hoog in het vaandel draagt zal alle voorzieningen en maatregelen moeten treffen om dergelijke handelingen te voorkomen en indien ze toch gebeuren hier consequenties aan te verbinden.

Het gebruik van staatsmiddelen is aan regels gebonden en moet in overeenstemming zijn met de dienst. Elk gebruik buiten de dienst om hoort volgens vastgestelde protocollen van o.a. de CLAD te geschieden.  

Dienstvoertuigen.

Het is ons ook niet ontgaan dat  een groot aantal zichtbare en onzichtbaar gemaakte (door het vermijden van een dienstkenteken) dienstvoertuigen  zich op de openbare weg bevinden. Hierbij is er te vaak onjuist gebruik van deze dienstvoertuigen zowel tijdens diensttijd, maar meer nog daarbuiten.  Het oneigenlijk inzetten van dienstvoertuigen gebeurT onder gebruik van door de overheid voorziene brandstof en kan  aangemerkt worden als een vorm van misbruik van overheidsgelden en riekende naar grote mate  van corruptie. In het kader van goed bestuur, evenals de ernstige noodzaak tot bezuiniging doen wij een beroep op de aantredende regering een helder en duidelijk dienstvoertuigen beleid te initieren om zo het oneigenlijk gebruik/misbruik van dienstvoertuigen terug te dringen inclusief het treffen van sancties tegen ambtenaren die zich niet houden aan de regels.

Daarbij wensen wij ook een dringend beroep te doen om niet over te gaan tot de aanschaf van nieuwe voertuigen, terwijl de huidige tegen een habbekrats worden verkocht aan o.a. aftredende DC’s, directeuren en ministers.

Het instituut voor Ambtenaren Inspectie

Het is aan te bevelen een dergelijk instituut in te stellen dat slechts belast wordt met het toezicht houden op de aanschaf, inzet en gebruik van aan onze Staat toebehorende materiele middelen waaronder ook de dienstvoertuigen vallen. In deze tijd van economische neergang en ellende is het meer dan noodzakelijk dat de nog beschikbare middelen beschermd worden tegen misbruik. Waar het wettelijk kader ontbreekt moet dit zo snel mogelijk vorm krijgen teneinde onze samenleving te beschermen tegen corruptie en ordinaire roofzucht. Dit geld ook voor het aanscherpen van regelingen tav schadeloosstellingen zodat er geen ruimte is voor onfatsoenlijke en schaamteloze verrijking bij het uittreden als regering.

Ons Surinaams volk verdient beter!

Mr. Subhas Jhauw DA’91 Kaderlid

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: