De toekomstige politieke leiders

Nu de politieke strijdbijl na een turbulente en cruciale periode is begraven, moeten wij als oprechte Surinamers werken aan de verdere ontwikkeling van een leefbaar, betaalbaar en veilig land.  Het is geboden dat een ieder zijn of haar mentaliteit moet veranderen om een wezenlijke bijdrage te leveren en dat een daadwerkelijke inzet van elke burger imperatief is (aan te bevelen).

Het zij ons trouwens ook geboden om dit verder uit te bouwen en uit te dragen; vooral in onderling overleg. Via dialoog moeten wij ervoor zorgen om iets moois van ons geliefd land te maken.

Als wij de (laatste) ontwikkelingen rond de financieel economische malaise nader bekijken, dan hoeft de retorische vraag niet gesteld te worden; wie de verantwoordelijken van dit euvel zijn.

Na 25 mei 2020 heeft er een verschuiving plaats gevonden in politiek Suriname, d.w.z. dat het volk, dat gebukt ging onder erbarmelijke omstandigheden, afscheid heeft genomen van het wanbeleid, dat zeer desastreus was voor de samenleving en voor een aantal personen, die mede debet waren aan de ontstane crisis.

Wat we thans nodig hebben, is een integer en competent kader met een behoorlijke knowhow,  met duidelijke visies en bovenal leiders / leidinggevenden met tien schone vingers. Daarnaast zal de nieuwe, te formeren regering het land in alle eerlijkheid en oprechtheid moeten leiden en niet dat zij ons laten lijden!

Een goed en gedegen bestuur met capabele en integere personen op de diverse posten, is dan ook zonder meer een must.

De integriteit van de politieke leiders moet hoog in het vaandel worden gehouden door o.a. niet zelf in de fout te gaan en binnen de geldende regels en conform de wetten op te treden.

M.a.w. men dient geen misbruik te maken van de positie die men gaat bekleden en men moet zich zich niet schuldig maken aan bijvoorbeeld: afpersing, corruptie, malversatie, het plegen van frauduleuze handelingen, nepotisme en aan zelfverrijking.  Met het oog op de inachtneming van de aangekondigde maatregelen en het voeren van een transparant beleid, dient men zich zonder meer aan de spelregels te houden.  Bij eventuele geconstateerde overtreding moeten de nodige maatregelen niet uitblijven. Men heeft immers vooraf daartegen de eed of belofte afgelegd. 

Iedereen, zowel nationaal als internationaal focust zich thans op een regering, waarin de VHP als de grootste partij de scepter zal zwaaien. Hopelijk zal de aantredende regering de gedane beloftes, vooral tijdens de campagnes waarmaken en conform het regeringsprogramma zulks uitvoeren en vooral het volk niet teleurstellen.

Een markante leider dient zich niet te laten leiden door personen of adviseurs, hij moet trachten het uitgestippelde beleid zo goed als mogelijk en met de nodige transparantie uit te voeren.

Al bij al het volksbelang moet voorop worden gesteld en het persoonlijke belang moet ondergeschikt worden gemaakt.

Tenslotte moeten wij beseffen, dat om erger te voorkomen er de nodige offers moeten worden gebracht en de buikriemen nog strakker moeten worden getrokken teneinde een beter bestaan te kunnen opbouwen en een eind te kunnen brengen aan de huidige crisis en vooral aan de heersende armoede, aan de toegenomen criminaliteit, die zelfs tijdens de lock down periode plaatsvindt en aan de thans heersende recessie.

We zullen niet er niet voor schromen om het uitgestippelde beleid nauwgezet en waar nodig kritisch te volgen en te begeleiden.         

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: