Burgers laten Bureau Dak- en Thuislozen niet in de steek

“We hebben ook PPE-middelen nodig”

Locatiemanager Claudia Cotin van het Bureau Dak- en Thuislozen zegt dat in deze moeilijke tijden voor de dak- en thuislozen er verschillende hulpinitiatieven zijn vanuit de samenleving. “In de stad krijgen de cliënten voeding van verschillende mensen”, vertelt Cotin. Ze noemt ook de organisatie ‘1 voor 12’ die vaak een maaltijd bezorgt. “Logos brengt 6 tot 10 porties van maandag tot en met vrijdag.” Dit wordt aangevuld met donaties vanuit de samenleving. De locatiemanager vindt al deze acties positief, omdat het de doelgroep helpt.

PPE-middelen ook nodig

Wel zegt ze dat ook persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en vraagt aan de particuliere sector dat er PPE-middelen beschikbaar worden gesteld, zoals mondkappen en handsanitizers. Behalve in de stad, op straat en onder de mensen zelf, zijn er ook burgers die de maaltijden bezorgen aan de Latourweg, waar het Bureau voor Dak- en Thuislozen is gevestigd. “Maar sommige mensen kunnen juist geen grote afstanden afleggen.” Hierdoor valt een stukje hulp voor de Dak- en Thuislozen weg. Desondanks spreekt de locatiemanager haar dank uit voor alle ondersteuning die het Bureau Dak- en Thuislozen ontvangt vanuit de samenleving en de organisaties.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: