Ryan Nannan: Binnenkort nieuwe afstudeermethode FTeW

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Ryan Nannan, decaan aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, dat de Covid-19 crisis ons genoodzaakt anders te kijken naar het afstudeertraject, met name dat de wijze van presenteren en verdedigen van het onderzoek aanpassing behoeft.

Afstudeerpresentatie

De huidige vastgestelde procedure is dat na goedkeuring van het afstudeerverslag door de hoofdbegeleider en de begeleidingscommissie, de student een afstudeerpresentatie verzorgt. Dat telt mee bij het toekennen van een eindcijfer voor de afstudeeropdracht. Daarvan moet nu worden afgeweken, zegt Nannan, die ook hoofddocent Werktuigbouwkunde is. In samenspraak met de afdeling Kwaliteitszorg en de beleidssecretaris heeft de examencommissie van de FTeW, die de eindverantwoordelijke voor alle toetsen en examens is, een procedure ontwikkeld voor afstuderen op afstand. Deze procedure wordt vanaf 1 juli 2020 gevolg, zolang de Covid-19 maatregelen van toepassing zijn met name betreffende het samenscholingsverbod van meer dan 5 personen.

Nieuwe procedure

De procedure omvat kortweg onder meer dat na goedkeuring van het afstudeerverslag door de hoofdbegeleider en begeleidingscommissie, de examencommissie, na daarvoor elektronisch een verzoek te hebben ontvangen van de student en de richtingscoördinator, natrekt of de student gerechtigd is om inderdaad de afstudeerpresentatie te doen. De afstudeerpresentatie is bij positieve beoordeling de afsluiting/afronding van de opleiding. Alhoewel het de bedoeling is  dat alle controlewerkzaamheden in dit verband elektronisch gedaan kunnen worden, is de noodzaak er nog steeds om de cijferlijsten, benutte tentamenkansen en overige relevante zaken te vermelden in het persoonlijk dossier van de student, handmatig in de archiefruimte van de examencommissie te controleren. Na fiat van de examencommissie dat de student mag presenteren, is thans uitgewerkt dat daarvoor een elektronisch platform wordt gebruikt, waarbij de richtingscoördinator de sessie op afstand leidt. Een voorbeeld is dat de afstudeerpresentatie via zoom onlinemeetings of moodle big blue button plaatsvindt. Hierbij wordt de gangbare procedure zoveel als mogelijk gevolgd, doch nu via het afstandsonderwijs platform.

Vanaf 2 juli virtueel afstuderen

De details procedure met rol, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en handelingen van personen met een rol in het afstudeertraject is reeds ontwikkeld door de examencommissie van FTeW. Een aandachtspunt is de beschikbaarheid en kwaliteit van internet- en ICT-faciliteiten voor de student op afstand, maar ook hiervoor kan er binnen de context van het samenscholingsverbod een oplossing worden gevonden. Al met al werkt de FTeW ernaar toe dat vanaf 6 juli 2020 afstuderen op afstand mogelijk is en dat enkel de wijze van beoordeling van de presentatie wordt aangepast aan de hand van observaties bij de start van de nieuwe afstudeerprocedure, besluit Nannan. Studenten moeten de berichten op de moodle van het examencommissie volgen.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: