Ook de van strafbare feiten beschuldigde Gillmore Hoefdraad ontvangt twk

Menige lezer attendeerde Dagblad Suriname erop dat bij de publicatie van de twk-betalingen minister Gillmore Hoefdraad niet is meegenomen. De interesse in vooral deze minister blijkt enorm te zijn, nu hij als medeverdachte is geïdentificeerd in de strafzaak tegen ex-governor Robert-Gray van Trikt en diens partner Ashween Angnoe. De vervolging verdenkt de ex-governor van 7 strafbare feiten en ziet als zijn mededader(s) Angnoe, Hans Buysse, managing partner van Clairfield Belgium NV, en de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Het Openbaar Ministerie stelt dat Van Trikt als president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) alleen of tezamen en in vereniging met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bankgelden heeft gebruikt, die tot ernstige financiële schade voor de moederbank hebben geleid. Er zouden blancokredieten zijn verstrekt, panden zijn gekocht, middelen zijn verduisterd en de verdachte en/of mededader(s) zouden mogelijk eigen voordeel hebben opgedaan, ten koste van de Staat. Volgens de dagvaarding zou de moederbank 17 panden hebben gekocht. Aan de financiënminister is hiervoor een “blancokrediet of een voorschot ter waarde van totaal SRD 869.055.000”, verstrekt. De bewindsman wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Bankwet en misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet. 

Maar de twk geldt voor elk lid van de regering en Hoefdraad krijgt, met een bezoldiging van SRD 25.204 per maand, een achterstallige betaling van SRD 291.756 met een twk aan representatie groot SRD 72.939. In totaal wordt dus SRD 364.695 bijgeschreven op zijn bankrekening.

Peggy Bouterse ontvangt ook meer dan een half miljoen

Peggy Bouterse, die op het kabinet van de president belast is met het buitenlands beleid en economische aangelegenheden, alsook met de reorganisatie van het kabinet, komt zelf in ieder geval economisch goed uit de bus. Haar maandloon bedraagt gelijk aan dat van een minister en is haar twk dan ook SRD 291.756; haar representatie is SRD 72.939. Daarnaast ontvangt Peggy een kabinetstoelage van SRD 12.602 en de twk hierop is dan SRD145.878. In totaal ontvangt zij aan twk’s dus SRD 555.680. Alleen de familie Bouterse kost de Staat Suriname als meer dan een miljoen aan twk.

Brevet van ongeschiktheid voor kabinet president?

In een verklaring legt de regering uit dat er een scheve verhouding was ontstaan tussen de uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende macht, nu de rechterlijke macht en DNA wel hun 25% verhoging hadden ontvangen. Deze scheve verhouding was reeds voorspelbaar op het moment van de toezegging van de bevriezing, dus is het niet duidelijk waarom dit als zo pijnlijk wordt ervaren. Daarenboven is de grondslag voor de bevriezing, het solidair zijn met het noodlijdend volk, nu juist evident. Daarnaast werd aangegeven dat de toezegging van de president betreffende de bevriezing van de verhoging voor leden van de regering nimmer in een wet is vervat. Dit klopt inderdaad. De president deed de toezegging van de bevriezing uit solidariteit met het noodlijdend volk, mondeling. Dit had nadien wettelijk geregeld moeten worden. De regering faalde (bewust) hierin of is dit een brevet van ongeschiktheid voor  al de vet betaalde medewerkers van het kabinet van de president?

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: