7e dode, economie die op sterven ligt, maar lockdown gaat door….

De teller staat al op 7 doden tengevolge van Covid-19. Inmiddels is het al normale business, want de president komt de getroffen families niet meer condoleren. Daar hield hij na de 2e dode mee op. Ook het Covid-19 Crisis Team komt niet in vol ornaat meer. De vicepresident is niet meer te zien, ministers ook niet meer en overste Danielle Veira heeft ook andere belangrijkere zaken aan haar hoofd dan het volk te informeren over het verloop van de voortgezette lockdowns. Inmiddels is het volk verwezen naar de tweede- en derdelijns personen die de eerstelijns leden van het  Covid-19 Crisis Team vervangen. Veel zinnigs komt overigens niet van deze personen. Majoor Babel, babbelt het een en ander bij elkaar en gaat bij tijd en wijle over tot dreigingen. Directeur SoZaVo doet wat mededelingen over pakketten en dat is de update klaar.

Evaluatie van maatregelen?

Thans doen geruchten de ronde dat de total lockdown met twee weken verlengd zal worden. Alvorens een maatregel van een dergelijke omvang te verlengen, behoort deze eerst grondig te worden geëvalueerd. Daarover hebben wij nimmer iets gehoord. De partiële lockdowns zijn meermalen verlengd, ook toen werd geen enkele evaluatie gepresenteerd. Van belang is namelijk om te weten wat het nut van de partiële lockdowns is geweest. Na de eerste 10 besmettingen, waarvan 9 genezen werden verklaard en nadien er geen nieuwe gevallen zich voordeden, werd gevoegelijk aangenomen dat dit te danken was aan de partiële lockdowns. Maar was dit echt zo?

Uit de steeds stijgende gevallen is in ieder geval duidelijk waar de clusters van de besmettingen liggen. Een goede wetenschappelijke conclusie hieruit zou zijn dat die gebieden in total lockdown gehouden moeten worden. De personen woonachtig in deze clusters moeten hun boodschappen in hun ressort doen en hun ressort niet verlaten. Dat is voor het Covid-19 Crisis Team dan ook gemakkelijker te monitoren en heeft deze maatregel nog enig nut. Een kleiner gebied laat zich ook gemakkelijker bewaken.

Want de onzinnigheid om bijvoorbeeld geheel Kwatta in total lockdown te zetten, terwijl uit de clusters blijkt dat zich daar geen enkel actief geval heeft voorgedaan, is evident. Idem voor bijvoorbeeld het district Wanica. Het Covid-19 Crisis Team waarin ook het ministerie van Volksgezondheid participeert, hebben de risicogebieden reeds in kaart gebracht. Wat nu ontbreekt is dat de daaraan aangepaste maatregelen doorgevoerd moeten worden.  Hierdoor krijgt de economie de ruimte om zich te herstellen. De informele sector, die totaal aan de grond zit, kan dan weer draaien en kunnen mensen voor zichzelf zorgen en hoeven zij niet de hand op te houden voor SoZaVo. Hulp accepteren gaat ten koste van het zelfvertrouwen en het zelfrespect van mensen, hetgeen tot suïcide kan leiden. Mensen die altijd hard hebben gewerkt en hun gezinnen hebben verzorgd, willen hun hand niet ophouden.

Informele sector zal formeel sterven

Het verlengen van de total lockdown zonder een gedegen wetenschappelijke evaluatie zal leiden tot een economie die onherstelbaar wordt beschadigd, tot langere rijen met mensen die een overlevingspakket moeten hebben en een informele sector die formeel zal sterven. Voedseltechnoloog Ricky Stutgard zei nog onlangs dat als de total lockdown zo voortduurt, men lijken uit huizen moet gaan halen, omdat deze mensen van de honger zijn omgekomen.

Laten we het zover komen?

Het virus is hier om te blijven. Het gaat voorlopig niet weg en dat betekent dat wij het (nieuw) normaal leven moeten oppakken met in achtneming van onder andere social distancing, handen wassen en mond- en neusbedekking.

Jaarlijks sterven in Suriname 70-80 personen in het verkeer, maar we sluiten het verkeer daardoor niet af. We leren voorzichtig te zijn in het verkeer.  

Wereldwijd heeft de gedachte ook postgevat dat er een strijd wordt gevoerd tegen het virus en een strijd tegen de ondoordachte maatregelen van overheden. Want Suriname staat hierin niet alleen…..

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: