Zwakste schakels in politieke arena

Bij de verkiezingen van 2020 was weer te zien dat kleine partijen geen kans maken. Niet alleen partijen, maar ook personen die zich hebben aangediend als ‘zwaargewicht’ bleken geen rol van betekenis te spelen bij de afgelopen verkiezingen. De krant duikt het processen-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in om enkele van de ‘mislukkelingen in de politieke arena’ aan te geven. Gekozen is om de analyse te richten op een maximum van 4 (vier) stemmen op basis van een gemiddelde van een gezin bestaande uit de kandidaat, zijn of haar partner en twee kinderen. Er wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat tenminste de stem van zijn of haar partner en de kinderen krijgt (indien zij al de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt). Echter, de cijfers tonen het tegendeel aan wanneer de kandidaat slechts 0 of 1 stem op zijn naam krijgt. Vier personen kregen slechts 1, terwijl tien kandidaten maar 2 stemmen kregen. In totaal kregen zeventien personen slechts 3 stemmen. Ook twaalf personen kregen maar 4 stemmen. Het moet een ware nachtmerrie voor deze 43 kandidaten geworden zijn. In vergelijking met 2015, waar drie kandidaten 0 (nul) stemmen kregen, heeft geen enkel kandidaat op het niveau van De Nationale Assemblee in 2020, nul stemmen gekregen. De politieke organisaties Strei!, PRO, VVD, SDU, A20, DA ’91 en SPA hebben veel kandidaten geleverd die de minste aantal stemmen hebben gehad. Opvallend genoeg hebben ook de VHP, NPS en DOE elk afzonderlijk 1 kandidaat gehad die minder dan 4 stemmen heeft gehaald.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: