Bezwaar Eugene van der San regardeert CHS niet

Eugene Merkus, voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zegt dat de bezwaren geuit door de kiezers Eugene van der San en Joan Nibte op de openbare zitting van het CHS, niets te maken hebben met de uitslag, telling en vaststelling van de verkiezingsuitslag. “Het waren bezwaren die men daar conform de wet kon doen en dat nemen we mee, want het is niet een zaak het CHS regarderende. Het derde bezwaar heeft te maken met de verkiezingsuitslag in het ressort Flora. Dat is intern fullspeed gecleared en het blijft toch dat wat het CHS gepresenteerd heeft, dat dat de uitslag is”, benadrukt Merkus. De bezwaren van de NDP, die waren ingediend bij het hoofdstembureau Paramaribo, hebben geen gevolgen gehad bij de vaststelling van de uitslag door het CHS. Het hoofdstembureau had het CHS geadviseerd om op drie stembureaus, 185, 168 en 188, opnieuw te stemmen op ressortraadsniveau. Het CHS, onder leiding van Merkus, heeft deze kwestie naast zich neergelegd, omdat het besluit door het hoofdstembureau zelf genomen moest worden. Volgens Merkus is het hoofdstembureau Paramaribo op zichzelf een verkiezingsautoriteit. “Het is een prerogatief van het hoofdstembureau Paramaribo om daar besluiten te nemen en eventuele bezwaren op hun proces- verbaal aan te kaarten of mee te nemen. Het CHS is een autoriteit ook op zichzelf. Wij kunnen niets met het advies van het hoofdstembureau Paramaribo doen”, aldus de CHS-voorzitter. Hij voegt eraan toe dat de bezwaren van Nibte en Van der San mee zullen worden genomen in het processen-verbaal, waarna het zal worden doorgestuurd naar de president en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) voor verdere afhandeling.

Leider politieke partij strooide met gelden

Nibte, ook wel de lijsttrekker van PRO in Coronie tevens presidentskandidaat van de partij die 13 stemmen behaalde, voerde in haar bezwaar incidenten aan die zich op de dag der stemming in Kiesdistrict Coronie hebben voorgedaan. Ze gaf aan dat de leider van een politieke partij tijdens de stemming geld uit een helikopter strooide om de stemming te beïnvloeden. Ook heeft een andere politieke partijen kandidaten van PRO geld of goederen aangeboden, eveneens met de bedoeling om hun politieke keuze te beïnvloeden.

In strijd gehandeld met artikel 132 lid 6 Kiesregeling

Volgens Van der San is er in strijd gehandeld met artikel 132 lid 6 van de Kiesregeling. Artikel 89 van de Kiesregeling geeft de duur van de stemming aan, zegt Van der San. De stemming begint om 07.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Door de autoriteiten is in strijd met deze bepaling gehandeld, door de tijd mondeling middels een mededeling van het OKB te verruimen naar 21.00 uur. De Kiesregeling geeft aan hoe het probleem opgelost moet worden als de tijd verstreken is. Volgens Van der San kan het OKB de verkiezingen niet bindend verklaren voordat de omissie is opgelost. En dat moet volgens hem alsnog bij bestuursbesluit plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, zal hij de gang naar de kortgedingrechter inzetten tegen de verkiezingsautoriteiten.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: