Lothar Boksteen over bezwaar Van der San: ‘Wil hij nu alleen maar gelijk krijgen?’

Lothar Boksteen, gewezen voorzitter van zowel het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), vindt dat kabinetsdirecteur Eugene van der San te laat bezwaar heeft aangetekend over het besluit van het OKB om de stemming op de dag van de verkiezingen van 19.00 uur mondeling te laten verlengen naar 21.00 uur. “Het is een echte technicality. Als meneer Van der San er zo van overtuigd is dat het anders had moeten gebeuren, dan had hij als goede administrateur bij de president ervoor moeten zorgen dat die beschikking of resolutie in orde was gemaakt, zodat de president dat direct kon tekenen. Als het zo belangrijk was, dan moest hij dat toen gelijk hebben gedaan. Het heeft toch geen zin om achteraf hiermee te komen. Wil hij nu alleen maar gelijk krijgen? Dat is de manier hoe ik werk. Als ik iets zie, dan los ik het op”, zegt Boksteen aan Dagblad Suriname. Boksteen werd in 1987 voorzitter van het OKB/CHS. In 2000 werd hij weer voorzitter, dan van het CHS en ging door tot 2014 tot hij de pensioenleeftijd had bereikt. Hij vindt dus niet dat deze omissie ervoor hoeft te zorgen dat de verkiezingen niet bindend worden verklaard.

In strijd gehandeld met artikel 132 lid 6 Kiesregeling

Van der San heeft in de hoedanigheid van kiezer afgelopen dinsdag een bezwaar ingebracht tijdens de openbare zitting van het CHS. Volgens hem is er in strijd gehandeld met artikel 132 lid 6 van de Kiesregeling. Artikel 89 van de Kiesregeling geeft de duur van de stemming aan, zegt Van der San. De stemming begint om 07.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Door de autoriteiten is in strijd met deze bepaling gehandeld, door de tijd mondeling middels een mededeling van het OKB te verruimen naar 21.00 uur. De Kiesregeling geeft aan hoe het probleem opgelost moet worden als de tijd verstreken is. Volgens Van der San heeft het bezwaar voor de uitslag geen enkel gevolg, maar het OKB kan de verkiezingen niet bindend verklaren voordat de omissie is opgelost. En dat moet volgens hem alsnog bij bestuursbesluit plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, zal hij de gang naar de rechter in kort geding inzetten tegen de verkiezingsautoriteiten.

Ook uitzondering bij verkiezing 2000

Boksteen voert ons terug naar de verkiezingen van 2000 toen ook een soortgelijk besluit genomen moest worden op de dag van de verkiezingen. Toen werd besloten dat alle kiezers die in het bezit waren van een ID-kaart en voorkwamen op een kiezerslijst van het stembureau waar zij zich moesten vervoegen, maar niet in het bezit waren van een oproepingskaart, wel tot de stemming mochten worden toegelaten. Toen hebben de minister van Binnenlandse Zaken en oud-president Jules Wijdenbosch op tijd en op de juiste wijze de instructies gegeven. De oud-CHS-voorzitter benadrukt dat hij niet zegt dat Van der San ongelijk heeft in deze stelling, aangezien Van der San zijn stelling wel degelijk heeft onderbouwd.  Het gaat om de manier waarop Van der San de zaak heeft aangepakt. “Ik heb me niet erin verdiept, maar als hij gelijk wilt, dan zal hij maar gelijk krijgen. Maar wat dan?”, aldus Boksteen.

OKB-voorzitter heeft gehandeld vanwege ervaring

Boksteen benadrukt dat zowel hij als OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos vanwege de jarenlange ervaring, vaste punten zijn bij het verkiezingsgebeuren en hierdoor ook gelijk kunnen zien wanneer iets fout gaat. Zo stelt hij dat Van Dijk ook bij deze verkiezingen een heleboel zaken heeft gedaan, die zij niet hoefde te doen. Een voorbeeld daarvan is het publiceren van de foto’s van de processen-verbaal van de stembureaus uit Paramaribo, toen het Hoofdstembureau Paramaribo te veel tijd nam om het proces om te komen tot een uitslag af te ronden. “OKB is een controlelichaam. Maar als je ziet dat dat ding fout gaat, dan begin je te praten en probeer je het te redden. Zo heb ik haar functie bij deze verkiezing begrepen. Dat was ook mijn stijl toen ik bij het CHS was. Ik zorgde ervoor dat die dingen goed gingen door met Binnenlandse Zaken een tandem te vormen. Omdat ik weet dat de bezetting van Binnenlandse Zaken en dat van de stembureaus elke vijf jaren verandert. Bij de verkiezing moet je ervaring hebben. Met de ervaring van het CHS en OKB, kunnen die dan de zaak aansturen”, aldus Boksteen.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: