Directeur Kabinet President mag verlof kapitaliseren

Verrassend genoeg mag Eugene van der San, fungerend als directeur van het Kabinet van de President en bezoldigd conform de Wet financiële voorzieningen Ministers en Onderministers  zijn verlofdagen als salaris uitbetaald krijgen.

Conform de beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken was Van der San vanwege dienstbelang niet in de gelegenheid om zijn vakantieverloven op te nemen. Deze zijn inmiddels opgelopen tot 170 dagen, hetgeen gelijkstaat aan vijf maanden en 6 dagen.

Het is besluit is genomen op 22 mei 2020 om Van der San over deze periode het salaris uit te betalen en vertegenwoordigd dit het bedrag groot SRD 177.262,40.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: