Het virus ligt nog steeds op de loer

De verkiezingsuitslag is bekend. Mensen die denken dat daarmee het gemopper wel verdwenen zal zijn, vergissen zich. Ja het is waar, de televisiestations gooien ons niet meer dood met politieke propaganda, journalisten rennen niet meer van hot naar her met hun camera’s, de straten lijken niet meer op een mamjo door al die gekleurde petten en T-shirts, kortom de rust lijkt weder gekeerd. Ik zeg lijkt daar er nog gevaar schuilt in de vorm van een paars virus. Ik had daar geen erg in totdat ik een gesprek opving tussen twee vrouwen. Natuurlijk ging het gesprek over de uitslag van de verkiezingen. De ene vrouw zuchtte, “Gelukkig de rust is terug in het land, de regering die het land in een neerwaartse spiraal hield, is grafwaarts gedragen. De redding is nabij! Nu hoeven we alleen nog maar af te wachten om te zien in welke vorm de redding zich zal aandienen.” De andere vrouw schudde langzaam ontkennend het hoofd en zei: “Je vergist je mi goedoe. Ook ik ben blij dat het land een nieuwe kans krijgt, maar ik denk dat het gevaar nog lang niet is geweken.” De ander fronste, tuitte haar lippen alsof ze een tjoerie wilde maken. Die tjoerie kwam niet maar wel de vraag: “Wat bedoel je?” De andere vrouw antwoordde zuchtend:” Jij denkt alleen aan economisch herstel, maar dat is slechts een klein onderdeel uit het herstel pakket voor ons land. Ik maak me meer zorgen over het herstel van onze normen en waarden daar die door de huidige leiders en hun aanhangers naar hun “fergietie boekoe” zijn verdreven. Een land zonder fatsoen is net zo hard ten dode opgeschreven als een land dat verkeert in een economische crisis.” ‘Ach nu de wortels van het kwaad weg zijn, zal het wel weer goed komen met het land,’ antwoordde de ene geruststellend. Weer schudde de ander het hoofd ontkennend terwijl ze zei: “Dat is het nou juist die zieke paarse wortels woekeren nog steeds tussen de gezonde exemplaren. Als ze bij de verkiezingsuitslag op nul zetels waren uitgekomen, zou ik voortaan rustig slapen. Maar een uitslag van 15 zetels betekent dat het zieke virus nog niet met wortel en al is uitgeroeid, het sluimert nog onder de mensen.” Daar de ander onverschillig de schouder ophaalde, zei de vrouw op indringende toon: “Vrouw me`begie joe, onderschat dit menselijke virus niet. Blijf alsjeblieft alert! De president heeft regelmatig de meest corrupte landen bezocht en heeft daar allerlei corrupte trucjes geleerd. Hij heeft geleerd hoe  hij het volk kan belazeren en bestelen, hoe hij zich de bronnen die het land van inkomsten moeten verzekeren, kan toe-eigenen om zelf schatrijk te worden en vooral hoe hij de rechterlijke macht met de voeten kan treden. Hij heeft het geleerde toepast in ons land. Hij begon met de amnestiewet, heeft zijn zoon uit de gevangenis gehaald, misdaden onder het tapijt geschoven, wetten in zijn voordeel veranderd en de rechterlijke macht aan zijn laarzen gelapt. Als hij alleen door dit virus was besmet, zou het geen ramp zijn geweest, daar hij zou zijn bezweken en begraven. Opgeruimd staat netjes. Maar hij heeft de DNA leden besmet en die hebben op hun beurt weer een deel van het volk besmet. De DNA leden begonnen zich stuk voor stuk ook zo te gedragen. Ze logen en bedrogen, maakten zich schuldig aan corruptieve handelingen en vertrapten tenslotte de rechterlijke macht. Dit virus sloeg over op het volk en ook daar werden de grenzen van fatsoen naar beneden bijgesteld. De handelingen die ze openlijk verrichtten lieten zien dat fatsoen en normbesef waren verdwenen. Mijn oma zei altijd ‘het fatsoen van een volk kan je aflezen aan het gedrag van hun leider.’ Als de leider integer is, krijg je een gewetensvol, fatsoenlijk volk. Maar als de leider corrupt is, zal het volk niet corrigerend optreden maar juist excuses verzinnen voor elke corruptieve handeling. Met een beetje geluk zal de nieuwe president normen en waarden hooghouden en zullen er geen besmette DNA leden meer zetelen in het parlement en zal hopelijk het fatsoen terugkeren onder de hele Surinaamse bevolking. Dus vrouwtje het komt niet alleen aan op economisch herstel. Er is meer werk aan de winkel!” De ander staarde na deze hartstochtelijke monoloog een poosje zwijgend voor zich uit, knikte tenslotte terwijl ze zei: “Ja je hebt gelijk, ik was zo moe van die armoede dat ik me alleen heb blindgestaard op herstel van die economische crisis. Maar met zoveel procent besmet paars, waart het virus nog steeds rond onder de bevolking. Dat houdt in dat deze besmette aanhangers nog steeds een groot gevaar zijn voor volk en land. Maar laten we proberen om het positief bekijken.” ‘Hoe kan je in vredesnaam hier iets positiefs uithalen,’ viel de ander verontwaardigd uit? Geruststellend antwoordde de andere vrouw: “We kunnen het besmette deel, zo lang als maar mogelijk, in quarantaine parkeren totdat ze geheel virusvrij zijn en ze dan pas loslaten onder het gezonde volk.” De ander vroeg sceptisch: “Ik weet dat men bij corona besmettingen mensen letterlijk apart zet, maar hoe stel jij het je voor om een deel van de bevolking apart te zetten omdat ze hun fatsoen kwijt zijn? Met andere woorden wat bedoel je nu exact met in quarantaine plaatsen?” “Ach vrouw ik bedoel niet letterlijk mensen apart zetten maar we moeten ze brainwashen. Net zoals ze hun fatsoen zijn kwijtgeraakt door naar het wangedrag van hun leider te kijken, net zo kunnen wij ze blijven doodgooien met voorbeelden van fatsoenlijk gedrag totdat fatsoen voor hen iets vanzelfsprekends wordt.” De vrouw keek haar verbluft aan, barstte toen in lachen uit terwijl ze uitriep: “Problem solved mi goedoe! Ik had nooit gedacht dat het corona virus ons eens tot voorbeeld zou zijn. Het heeft ons geleerd om niet angstig en afwachtend bij de pakken te gaan neerzitten, maar te proberen die angst te overwinnen en handelend op te treden.”

“Een dapper mens is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen en handelend optreedt.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: