PROCES N.I.S. 27 MEI 2020

HOOFDSTEMBUREAU PARAMARIBO

  • SCREENEN VAN DE PV’S VAN ALLE 274 STEMBUREAUS OP VOLLEDIGHEID
  • BIJ ONVOLLEDIGHEID WORDT DE VOORZITTER EN ALS HET MOET DE LEDEN VAN HET STEMBUREAU GEVRAAGD OM DE ONVOLLEDIGE ZAKEN OP TE PAKKEN IN NIS
  • HET KAN ZIJN DAT DE STEMKISTEN MOETEN WORDEN GEOPEND, OMDAT DE PROCESSEN VERBAAL EN PRESENTIELIJST VAN HET STEMBUREAU ERIN IS GEPLAATST. HET OPENEN GESCHIEDT DOOR EEN MEDEWERKER IN AANWEZIGHEID VAN DE VOORZITTER VAN HET STEMBUREAU MET EEN LID VAN OKB, KPS EN LID VAN HOOFDSTEMBUREAU PARAMARIBO
  • DUBBEL SCREENEN VAN DE PV’S
  • COPIEREN VAN DE PV’S IN 2-VOUD
  • 1 COPIE VAN DE PV IS BESTEMD VOOR HET INVOEREN IN HET PROGRAMMA VAN CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS) IN N.I.S.
  • 1 COPIE WORDT PER KOERIER GEBRACHT NAAR HET HOOFDKANTOOR VAN HET C.H.S.
  • NA CONTROLE VAN ALLE WERKZAAMHEDEN ZAL HET HOOFDSTEMBUREAU PARAMARIBO BEGINNEN MET HET OPMAKEN VAN DE PV’S MODEL 8 EN MODEL 8A WELKE BIJ OPENBARE ZITTING ZAL WORDEN GEPRESENTEERD.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: