SNWIS bezorgd over voortgang verwerking resultaten verkiezing

Na de sluiting van de stembureaus op 25 mei 2020 heeft de Stichting Nationale Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) een voorlopige evaluatie gemaakt van het verloop van de verkiezingen.

Over het algemeen zijn wij tevreden met de medewerking verkegen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de voorzitters van verschillende stembureaus.

SNWIS heeft zich ingespannen de processenverbaal van de tellingen op diverse stembureaus binnen te krijgen. Dit in het kader van het Snapcap programma, waarbij het publiek werd opgeroepen om de processenverbaal op de stembureaus te fotograferen en de foto’s op te sturen naar het contactenter van de SNWIS.

Er is gerapporteerd door de waarnemers dat niet op elk stembureau er een procesverbaal is opgehangen conform de wettelijke verpliichting. In sommige gevallen werd zelfs het fotograferen verboden.

Ondanks het feit dat bij een aantal stembureaus het procesverbaal niet is opgehangen, heeft het instituut via haar Snapcap programma een groot aantal beelden van processenverbaal ontvangen en verwerkt. De verkregen informatie geeft een goed beeld van de stemverhoudingen.

Op dit moment is SNWIS nog bezig met het verwerken van de binnengekomen data.

Op 26 mei is er onrust ontstaan over de verwerking van de uitgebrachte stemmen door het Hoofdstembureau van Paramaribo.

SNWIS is bezorgd over de ontstane situatie. Deze bezorgdheid wordt ingegeven door klachten over onzorgvuldigheden en de trage verwerking van de resultaten. Ook hebben onze waarnemers geconstateerd dat de protocollen t.a.v. de aanvoer van stembiljetten niet conform zijn nageleefd.

Wij maken ons zorgen over het feit dat het tellen van de stemmen bij het Hoofdstembureau Paramaribo is gestaakt.

Namens SNWIS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: