Anti-Fraude Platform protesteert tegen overtreding kiesregeling

Het Anti-Fraude Platform heeft in een schrijven aan het Centraal Hoofdstembureau haar misnoegen geuit over wat zij bestempelt als overtreding van de kiesregeling door onder andere het nalaten de processen verbaal in alle gevallen aan te plakken zoals bepaald in de Kiesregeling. Hieronder het schrijven van het anti-fraude platform.

Aan:
de Voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau Verkiezingen 25 mei 2020
Alle Districten van Suriname

Paramaribo, 26 mei 2020

Betreft: Aanplakken Alle Processen-Verbaal Verkiezingen 25 mei 2020

Het Anti-Fraude Platform (VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DA’91, DNL, STREI, PRO, A20, SPA), is ernstig verontwaardigd over het feit dat een aanzienlijk aantal stembureaus hebben nagelaten of zelfs geweigerd, het afschrift van het proces-verbaal van de gehouden stemming direkt aan te plakken zodat het leesbaar en zichtbaar is voor alle belangstellenden, inclusief politieke waarnemers. Tevens hebben zij geweigerd bezwaren die ingediend werden door aanwezige politieke waarnemers conform het kies-
besluit aan te nemen en mee te nemen in hun proces-verbaal.

Wij wijzen u erop dat de stembureaus die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, in strijd hebben gehandeld met de Kiesregeling en vragen u daarom dringend om te bewerkstelligen dat per direct alle processen-verbaal van de kiesdistricten aangeplakt worden op de Hoofdstembureaus.

Daarnaast is het dringend vereist de politieke waarnemers alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te tekenen indien zij dat wenselijk achten, conform hun rechten daartoe zoals vastgelegd in de Kiesregeling.

Het Anti-Fraude Platform doet een dringend beroep op u om de genoemde wettelijke bepaling correct na te leven, zoals dat verwacht kan worden van een land waar goed en behoorlijk bestuur onderdeel zijn van onze democratie.

Wij kijken uit naar een spoedige actie uwerzijds.

Anti-Fraude Platform

cc: MinBiZa
OKB
NWIS
OAS Observers
Caricom Observers
Media

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: