NPS verdenkt NDP van vals spel

“Onze verkiezingen dreigen op een chaos uit te lopen”

Jerrel Pawiroredjo

De NPS reageert verontrust op de resolutie van 15 mei, die op donderdag 21 mei in werking is getreden. Jerrel Pawiroredjo, de ondervoorzitter van de NPS, meent dat dit geen goed signaal is voor de reputatie van Suriname, dat bekend staat om de goede verkiezingen in het verleden. Precies 5 dagen voor de verkiezingen is deze maatregel gedeeld met de samenleving.  “We zijn goed gestemd dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is uitgekomen met een reactie, waarin zij gezegd heeft dat de resolutie in strijd is met de Kiesregeling. De Kiesregeling is een wet van hogere orde. Bovendien is bij wet bepaald dat de Kiesregeling alleen maar bij wet gewijzigd kan worden”, vertelt Pawiroredjo. “De regering met een NDP-signatuur organiseert deze verkiezingen”, stelt Pawiroredjo bezorgd. De NPS-ondervoorzitter merkt op dat alle voorzitters van de stembureaus en hoofdstembureaus zijn ingevuld door personen, die gelieerd zijn aan de NDP.

Dit gaan wij niet accepteren

Ook al is het misschien niet de bedoeling, volgens Pawiroredjo wordt hiermee de schijn gewekt dat de NDP op deze manier de verkiezingen wil beïnvloeden. Pawiroredjo vindt dat dit onacceptabel is. “Ik heb al gezegd dat de NPS dat niet zal accepteren en dat wij hiertegen in het geweer zullen komen.” Want stel dat de voorzitter van het stembureau om 23.00 uur ‘s avonds zegt dat de telling moet worden geschorst en op een ander moment zal worden voortgezet. Pawiroredjo wijst ook op de avondklok. “Als iedereen weg moet, dan begrijpt zelfs een klein kind dat er vals spel wordt gespeeld.” Dit is onacceptabel en is openlijke schijn tot beïnvloeding van de verkiezingen en dat wil geen enkele regering op zich hebben. De ondervoorzitter van de NPS zegt dat ook al ziet de NDP de bui van een verlies hangen, dan moet er toch eerlijk gespeeld worden. “Speel niet vals”, is het advies van Pawiroredjo. “Dat deze bui hen boven het hoofd hangt, hebben ze aan zichzelf te danken. NPS praat samen met de oppositionele partijen op het niveau van de voorzitters met elkaar over de vervolgstappen. We praten ook met de onafhankelijke organisaties. Vanuit de hele wereld is alle aandacht op ons gevestigd in verband met deze verkiezingen.”

Waarnemers OAS

De waarnemers van de OAS zijn ook op de hoogte. Pawiroredjo zegt blij te zijn dat de voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, die tevens jurist is, heeft aangegeven dat de resolutie geen waarde heeft.  “Onze verkiezingen dreigen op een chaos uit te lopen, want de voorzitters van de stembureaus zullen toch doen wat de regering zegt”, vreest Pawiroredjo en herhaalt dat geen enkele fatsoenlijke regering deze smet op haar blazoen wil hebben. Tot slot merkt hij op dat alle partijen met elkaar druk in overleg zijn, evenals met buitenlandse waarnemers. “Als men hierin persisteert, dan zullen we andere stappen ondernemen, maar we zullen niet accepteren dat met deze verkiezingen geknoeid zal worden”, aldus de ondervoorzitter van de NPS.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: