Persbericht AZP

Paramaribo, 22 mei 2020

PERSBERICHT

De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft kennis genomen van het perscommuniqué van de medische staf en reageert als volgt:

Het laboratorium van het AZP kan momenteel alle testen normaal
uitvoeren. Deze informatie is vanaf woensdag 20 mei j.l. bekend bij de
medische staf. De situatie rondom ransomware waardoor wij geen gebruik kunnen maken van ons netwerk, is onder controle. De ICT afdeling en externe expertise werken met man en macht om het netwerk weer toegankelijk te maken voor de afdelingen. Dit gebeurt gefaseerd aangezien de ongeveer 700 werkstations niet tegelijk op het netwerk aangesloten kunnen worden.

Vanwege de Covid-19 pandemie en het moeizaam kunnen importeren
van alle benodigde verbruiksartikelen is de druk op de schaarse voorraden verder toegenomen. Het is genoegzaam bekend geworden in de samenleving dat ziekenhuizen reeds jaren periodiek te kampen hebben met diverse tekorten aan medische verbruiksartikelen en medicamenten. De zorgverlening geschiedt in deze situaties naar beste weten en kunnen met de beschikbare middelen. Het is de verantwoordelijkheid van verschillende actoren om de gezondheidssector volledig gezond te maken. De directie heeft dan ook tijdens reguliere staf meetings de bezorgdheid met en van de medische staf gedeeld.

De misstanden die in het communiqué zijn gepresenteerd zijn momenteel
niet allemaal aan de orde en vele daarvan zijn reeds opgelost. Wij betreuren dan ook de wijze waarop de situatie is geschetst door de medische staf. Het AZP kent haar verantwoordelijkheid en zal alles in het werk stellen om de zieke mens ten dienste te staan.

De directie benadrukt dat wij het transformatieproces continueren en
stappen zetten naar het blijven verbeteren van de zorg. Wij doen een beroep op de samenleving niet te schromen medische hulp te zoeken als de noodzaak daartoe bestaat. Alle afdelingen van het Academisch Ziekenhuis zijn operationeel volgens de Covid-19 maatregelen.

Gelieve voor informatie over de poliklinieken of uw afspraak contact te
maken met de 019 hulpijn van het AZP.

De directie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: