Politicoloog Hans Breeveld: ‘NDP zal verantwoordelijkheid dragen voor rommel en rotzooi als stemmen niet ongestoord geteld worden’

Politicoloog Hans Breeveld ziet geen enkele reden waarom president Desi Bouterse het nodig heeft geacht om in verband met Covid-19, bij resolutie een aantal maatregelen bekend te maken voor de verkiezing van maandag. Hierin is ook opgenomen dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. In gesprek met Dagblad Suriname laat Breeveld optekenen dat deze resolutie in strijd is met de Kiesregeling, waarin alles limitatief is opgesomd. Hij vindt dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) correct heeft gehandeld door te protesteren hiertegen en een beroep aan het staatshoofd te doen om deze bepaling van de resolutie in te trekken. De politicoloog voegt eraan toe dat er geen enkele reden is om de partiële lockdown, ofwel avondklok, te blijven handhaven tussen 23.00 uur en 5.00 uur op maandag 25 mei. Ondertussen heeft het staatshoofd gisteravond beslist dat deze partiële lockdown op 24 en 25 mei tijdelijk zal worden opgeschort. Dat wil zeggen dat de avond lockdown vanaf middernacht van zondag op maandag – tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden. Op dinsdag 26 mei om 23:00 uur zal de partiële lockdown weer regulier gelden. “Men moet niet problematisch doen. Het punt is dat men die vrijheid altijd en overal moet kunnen exerceren. Als je dus democratisch denkt en ook een democratische inborst hebt, dan ga je de mensen niet beletten om heel vrij dit recht te kunnen exerceren. Vooral het tellen van de stemmen mag niet geschorst worden”, benadrukt Breeveld.

‘Een schip op het strand is een baken op zee’

Breeveld benadrukt dat voornamelijk de regerende Nationale Democratische Partij (NDP), waarvan president Bouterse ook nog de voorzitter is, ervoor moet waken dat de verkiezingen van Suriname niet dezelfde richting opgaan zoals het in buurland Guyana is gebeurd. “Meer dan twee maanden is de officiële uitslag van de verkiezingen in Guyana nog uitgebleven en moest er zelf een hertelling plaatsvinden vanwege een verdacht opgesteld proces-verbaal. “Dan heeft Suriname zo een goede naam, dus zij zullen de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de rommel en rotzooi die in Suriname plaatsvindt als zij niet alles in het werk stelt dat de mensen vrij en ontspannen kunnen stemmen en de stemmen ongestoord gestemd kunnen worden. Ook hoe het personeel van de stembureaus ook zo eenzijdig is gekleurd, allemaal mensen die gelieerd zijn aan de NDP, zal de verdachtmaking vergroten. Als er iets verkeerd gaat, ga je onnodig een verdachtmaking op jouw laden als regering.” “Laten we leren, want ‘een schip op het strand is een baken op zee’, je kunt leren van het ongeluk dat anderen is overkomen”, aldus Breeveld.

Goede waarnemers en politie nodig

Overigens vindt de politicoloog dat het hoeveelheden van de stemmen ook niet zo groot zijn om aanleiding te geven dat de telling geschorst zou moeten worden. Hij merkt op dat in artikel 106 van de Kiesregeling zeer beperkt staat opgenomen dat bij wanorde in het stemlokaal, waarbij de voortgang van de stemming onmogelijk is, deze geschorst wordt en weer aanvangt nadat de orde hersteld is. Als dat niet het geval is, wordt de stemming de volgende dag hervat. Hij vindt niet dat Covid leidt tot wanorde. “Wat we nodig hebben, zijn goede waarnemers en ook de politie. Men moet erop toezien, ook de mensen van de partijen en de politie, dat niet mensen van 1 partij dan wanorde gaan stichten, waardoor de leiding van een stembureau daarin aanleiding vindt. Er moet goed overzicht zijn dat alles ordelijk verloopt”, aldus Breeveld.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: