VHP: Stemmen tellen op verkiezingsdag mag niet worden onderbroken

Het tellen van de stemmen op verkiezingsavond maandag 25 mei a.s. mag niet worden onderbroken.

De VHP roept de president en de regering op elke schijn van fraude of onregelmatigheden te voorkomen en de presidentiële resolutie van 15 mei jl aan te passen. Deze resolutie schept de mogelijkheid het tellen te onderbreken omdat personen belast met de telling vanwege de avondklok
tijdig thuis moeten zijn. Voor de VHP is dit onaanvaardbaar.

Om elke schijn van mogelijke onregelmatigheid of fraude in de nacht te voorkomen, dient de telling onafgebroken te geschieden, tot alle stemmen in een stembureau zijn geteld en geverifieerd conform de regels van de kieswet en het toezicht van het OKB.

De VHP roept de regering en de president op stappen te nemen om er voor te zorgen dat de telling niet wordt onderbroken. Naast het aanpassen van de resolutie, heeft de VHP heeft de volgende voorstellen, die elk een oplossing bieden voor deze ongewenste situatie:

  1. Opheffing van de avondklok voor de dag van verkiezingen, zodat dit geen belemmering vormt voor personen die de telling uitvoeren en/of toezicht houden op de telling;
  2. Alle personen die een rol hebben bij de telling en/of toezicht op de telling te voorzien van een avondpas, zodat zij hun werk kunnen doen en de telling onafgebroken kan plaatsvinden;
  3. Voorzieningen te treffen zodat alle personen die een rol hebben bij de telling en/of toezicht op de telling op het stembureau kunnen verblijven zodat de telling onafgebroken kan plaatsvinden.

Het stoppen van de telling zal het vertrouwen van de kiezers in het proces ondermijnen. Bovendien zal het onmiddellijk de legitimiteit van de uitslag in geding brengen en daarmee Suriname zowel nationaal als internationaal schade berokken.

VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: