Amazonepartij en PRO hebben passie en missie, maar missen politieke mobilisatiekracht

De Amazonepartij heeft 611 stemmen gehaald en PRO is een nieuwe partij. Deze twee partijen hebben een lijstverbintenis afgesproken om meer stemmen te halen. Ook zij kwamen in het programma Rashied Pierkhans Kal Aaj Aur Kal. De lijstverbintenis heeft te maken met het verbod om combinaties aan te gaan. De PRO zou ‘recht’ benadrukken en de Amazonepartij benadrukt de Inheemse rechten en duurzame ontwikkeling. De Amazonepartij is een partij, die qua thema’s en issues zich wel onderscheidt van de andere politiek partijen. Er zijn ca 23.000 Inheemsen in Suriname, waarvan een deel in Paramaribo in de volksbuurten en een deel nog in het binnenland. De Inheemsen zelf kunnen gemakkelijk de Amazonepartij versterken met enkele zetels in DNA, maar daarvoor hebben ze de afgelopen verkiezingen niet gekozen. Dat betekent dat de boodschap van de Amazonepartij niet overkomt bij de Inheemsen en Marrons. Dat zou kunnen liggen aan de taal die men gebruikt om zaken te doen. De scholing en de ontwikkeling van de Inheemsen is in het binnenland vrij laag en nu associeert zich eerder met de NDP, puur omdat de president van Suriname, die zelf van gemengde komaf is, zich ooit geïdentificeerd heeft als een ‘pikin Ingi boi’.  De ondersteuning van de NDP is niet op basis van de eigen belangen van de Inheemsen, maar op basis van emotionele gevoelens. De ondersteuning is niet rationeel. De Inheemsen zijn de grootste slachtoffers van de milieuvervuiling die er was in de tijd van het NF en die gewoon voortgezet en verergerd is met skalians en wat dies meer zij in de periode van de NDP. De Inheemsen worden met uitsterven bedreigd. In de periode van het NF en ook in de periode van de NDP is de kwikvergiftiging in de lichamen van de Inheemsen en ook de Marrons gemeten en die is vrij hoog. De vervuiling is veel erger bij de Inheemsen dan bij de Marrons. De Inheemsen vervuilen hun gebied niet, maar de Marrons die voeren acties om met de vervuiling van hun eigen milieu door te gaan. De Marrons zijn meer vergiftigd naarmate ze meer in het binnenland wonen en meer vis uit de binnenlandse wateren eten. De NDP heeft geen sterk milieuprogramma, integendeel. De Abop heeft dat ook niet, de achtergronden zijn hetzelfde. Toch zien wij dat de Amazonepartij de ondersteuning niet heeft gehad. Het milieu wordt gestript, het goud wordt legaal en illegaal uit de grond weggehaald, de natuurreservaten worden vervuild, de bomen worden door bedrijven geveld. De Inheemsen gemeenschappen participeren niet aan deze economische activiteiten en profiteren daar ook niet van. De Amazonepartij heeft wel de betrokkenheid, ze komt wel duidelijk over, maar het kader en de schaal hebben ze niet om op te komen voor de belangen van de Inheemsen en het milieu. Men had liever binnen de VHP, de NPS of de DOE een milieufractie, een duurzaamheidsfractie of een SDG-fractie kunnen zijn en de duurzaamheids- en milieuparagraaf van deze partij met passie kunnen invullen en pushen. Men zou een groene fractie kunnen gaan versterken of vormen binnen de VHP, NPS of de DOE. Dat zou een wezenlijke versterking kunnen zijn van deze al partijen met slagkracht en de doelen die men haalt, zouden daarmee veel sneller gehaald kunnen worden. De Amazonepartij zou een flinke boost kunnen geven aan het diversificatietraject van de VHP, het zou de bromtji djari gedachte verder helpen volledig maken. Dat zou dan gebeuren, niet alleen met gezichten, maar met echte inhoud en passie.

De issue en de thema’s van de Amazonepartij en de PRO zijn duidelijk, maar ze zijn te klein om indruk te maken op de kiezer. De Surinaamse kiezer heeft de ontwikkeling niet om te begrijpen dat de duurzame ontwikkeling in haar belang is, men begrijpt de SDG’s niet. Kiezers aantrekken op basis van duurzaamheid en groen zal niet leiden tot zetelwinst, omdat de kiezer elke dag bezig is te overleven. De Amazonepartij en de PRO hebben zich gedistantieerd van de grote partijen, de partijen bestaan voor een groot deel uit activisten. Men heeft geen vertrouwen in de oude politiek. Het is te begrijpen waarom deze twee partijen afstand hebben genomen van de oude politieke partijen, zoals de VHP en de NPS. Deze twee partijen hebben in het verleden geen aandacht besteed aan de rechten van de Inheemsen en de Marrons. Behalve van het milieu en de economische uitbuiting van het binnenland, zonder dat de bevolking aldaar meeprofiteert, is het met het onderwijs ook slecht gesteld. Bedrijven doen zaken in het binnenland en buiten werknemers uit deze gemeenschappen uit. Deze bedrijven zijn daar in het binnenland en bij de dorpen gezet door het NF en de NDP. De werknemers worden onder druk gezet om bijvoorbeeld onveilig te werken. De werknemers worden gedwongen om levensgevaarlijk werk te doen. Bedrijven zetten met ondersteuning van de regering werknemers, familieleden en dorpsgenoten tegen elkaar op, waardoor delen partij van de bedrijven kiezen voor hun loon en vijandig staan tegenover de familieleden en dorpelingen die voor hun rechten opkomen. Het wantrouwen tegen de oude politiek (NPS, VHP, NDP) is te begrijpen, maar de NPD is daaronder het minst betrouwbaar in termen van milieuvernietiging en het roven van de natuurlijke hulpbronnen in deze gebieden. De Amazonepartij en de PRO zijn vooralsnog een beweging, ze hebben echte milieu- en sociale activisten die het politieke talent nog missen, maar ze missen ook de politieke mobilisatiekracht. Ze bemoeien zich niet met de economie en andere issues: op dat gebied zijn ze zwak. Ze zijn wel sterk op het gebied van duurzaamheid, milieu en rechten van inheemse en tribale volken. Er zijn in de ontwikkelde soortgelijke thematische partijen, maar de bevolking in deze ontwikkelde landen is principiëler, beter ontwikkeld en meer bewust van milieu etc. De Surinaamse kiezer is door een gebrekkige ontwikkeling nog niet gereed voor deze partijen met een duidelijke maar selectieve oriëntatie en dat is jammer. Daarom hadden ze een duidelijk gezicht kunnen zijn binnen de NPS, VHP of DOE en men zou ook nog zetelwinst kunnen halen. Alleen zullen ze moeten wachten totdat we een behoorlijke ontwikkelde kiezersvolk hebben. Dat is over enkele verkiezingen.              

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: