NPS zal opveren, PL is een aanhangsel door gebrek aan technisch en politiek kader

Na 10 jaar regeren, een levensgroot economisch probleem, een overbodig gecreëerde schuldenberg, het verdampen van miljarden aan USD, een devaluatie en ontwaarding van formaat, halvering van de lonen van de loontrekkers, grootschalige en ongestrafte corruptie van steeds dezelfde mensen (volgens een insider in de krant o.a. Abrahams en Mahespalsing), intimidatie van kritische stekken en wanbestuur in het algemeen is gebleken dat in de laatste dagen naar de verkiezingen, de nog sterke stem van de NDP in 2015 behoorlijk is gaan verstommen. De stem van de NDP is, ondanks een massieve aanwezigheid online en in de ether, nauwelijks meer te horen. De NPD is niet in de positie meer om iets nieuws te beloven aan de kiezer, zonder dat de kiezer, die dagelijks overleeft en gebukt gaat onder de prijzen in de winkels, ontbrandt in een spontane woede die men laat merken in superlatieven. De NDP, alhoewel paars, werkt als een rode lap op de kiezer. De impopulariteit die de NDP nu meemaakt, heeft het NF niet ervaren in 2010. Daaruit zou je de mate van decimering van de partij kunnen inschatten, het lijkt onvermijdelijk allerlei stimulusmaatregelen en cadeaus ten spijt. Dit alles maakt het gemakkelijker voor vooral de grotere partijen met een lange geschiedenis van politieke participatie. Bij Rashied Pierkhans KAAK was gast de NPS. Deze partij heeft nog kader dat de werkwijze en de degelijkheid van Ronald Venetiaan heeft meegemaakt. De NPS heeft een behoorlijke exodus van kiezers meegemaakt van vooral het kader dat zich niet altijd gemakkelijk voelde in een samenwerking met de VHP. Deze vertrokken naar de NDP en daar konden ze vrijuit hun gal en verachting spuwen richting de VHP. Intimidatie wordt niet gemeden, zie maar het geval van de intimidatie van een vrouwelijk DNA-kandidaat van de VHP in Para. Die intimidatie geeft aan dat er angst alom heerst. De man werd door de politie opgespoord, werd bang en was opeens de stoere man niet meer en moest met zijn paars hemd zijn braaksel inslikken. Maar hij kon het niet nalaten om bedreigend te kijken naar de dappere vrouw die hem onbevreesd in de ogen aankeek. De man keek verdwaasd, gedesoriënteerd en verwilderd. Ook hij is de kluts kwijt en weet niet wat voor vernietiging hij aan het aanrichten is. De NPS heeft nu de uitdaging om weer uit te groeien naar het niveau van Venetiaan, zonder haar waarden en normen te compromitteren. De NPS heeft een brede oriëntatie door het kader dat allang meegaat. Dat bleek ook in het programma. De NPS kan zeker bijdragen in een coalitie dat in enkele jaren ons land weer rehabiliteert. Er gaat een bittere periode komen voor de burger, en dat durven de VHP en de NPS wel eerlijk te zeggen. Zover konden de vertegenwoordigers van de Pertjaja Luhur niet komen. Het is tijdens het programma op zaterdag duidelijk geworden dat de partij misschien wel kan rekenen op kiezers die ‘tribaal’ stemmen, maar dat de partij een zwaar gebrek heeft aan zowel technisch als politiek kader. De technische basis van deze partij is zo smal als een richel, en smaller zelfs dan sommige nieuwe partijen. De PL heeft een zwaar geloofwaardigheidsprobleem. De partij en de partijleiding benadrukken in theorie noch in praktijk het belang van normen en waarden. De leider is niet sterk in politieke ethiek, in tegenstelling heeft hij gezworen bij ‘politieke realiteit’ en dat is niets anders dan politiek opportunisme waarbij men even gemakkelijk voor persoonlijke belangen zwenkt naar links of naar rechts. Zo was het ook duidelijk dat de PL-vertegenwoordigers (2) geen eenduidig antwoord hadden op de vraag of men met de NDP zal samenwerken. Maar we kunnen het u op een blaadje meegeven: men zal bereid zijn om, ‘in het belang van land en volk’, om van binnen erop te letten en te waken dat zaken goed gaan, bereid zijn om onder elke grote partij mee te doen aan de coalitie. De PL is het voorbeeld van de partij zonder visie, zonder politieke ethiek, zonder waarden en normen. Dat is de cultuur binnen de partij, en daarom is meer dan de helft van de DNA-leden die in 2015 waren verkozen, ook overgelopen naar de ‘honingpotten’. Twee van die opportunisten (recidivist Sapoen en Chitan) zijn nu zelfs terug geroepen. De PL kan wel bijdragen met zetels, waardoor een overwicht in DNA kan ontstaan, maar de PL als aanhangsel komt met een prijs: regelarij en corruptie. Men heeft geen technisch kader en geen bestuurlijk inzicht om in hoog politiek overleg (fractieleidersoverleg, regeringscoalitie-overleg) bij te dragen. De PL heeft geen ideologie, ook geen dromen voor Suriname. Het blijft gaan om een aantal mensen die puur mikken op hoogbetaalde functies. In de afgelopen jaren is de PL niet verandert, het is een vleermuis gebleken dat vanwege haar karakter altijd ondersteboven hangt. De PL kan geen bijdrage leveren aan het beter maken van Suriname, maar ze kan wel helpen om quorum te hebben in DNA. Ze kunnen dienen als troepen om in DNA besluiten genomen te krijgen.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: