Sterk kader, kennis en ervaring bij VHP

In het veel bekeken talkshow Rashied Pierkhans KAAK, had de politieke partij VHP een heel sterke beurt zoals het een grote partij betaamt. De partij vaardigde twee zwaargewichten af, waardoor ze tot nu toe met kop en schouders de beste beurt heeft gemaakt in het programma. Een groot verschil dat wel telt, is dat de VHP de enige partij is met een geschreven partijprogramma en een wederopbouwplan. De vertegenwoordigers van de partij in het programma hebben herhaaldelijk verwezen naar deze twee programma’s, waarin ook tijdlijnen voorkomen. Met het hebben van de programma’s en de afvaardiging naar verschillende debatten en programma’s heeft de VHP wel aangetoond haar imago serieus te zijn. De partij pleegt zware inspanningen om indruk te maken op de kiezer, dus daaruit kan je afleiden dat men de kiezer wel serieus neemt. Dat is minder te zien bij de andere partijen, los van de NPS en DOE. De NDP heeft de inspanningen ook, maar het blijkt daaruit niet dat men de kiezer serieus neemt, integendeel. Plus men misbruikt daarbij veel staatsmiddelen. Een verkiezingsprogramma heeft men niet bij de NDP.

Dat de VHP verstand heeft van bestuur en weet waar het om gaat, was al duidelijk en onbetwist, maar een ander ding is weer bevestigd: de partij heeft de luxe om te beschikken over kader om een breed scala aan posten in te vullen. Het gaat dan om personen met niet alleen een specifieke vorming via formeel onderwijs, maar ook bewezen competenties in hun respectieve vakgebied. Zo een zwaargewicht is Jim Boussaid, die in het programma weer eens bewezen heeft dat de partij met hem een grote asset heeft om economische posities in te vullen. Door deze afvaardiging heeft de partij een visitekaartje afgegeven. Boussaid bezit de kwaliteiten en de competenties in ruime mate om de scepter te zwaaien bij de Centrale Bank van Suriname. Ook zou hij een goede minister van Financiën kunnen zijn, maar dat is dan wel een tweede keus wat ons betreft. Maar Jim Boussaid zou ook een goede presidentskandidaat kunnen zijn of een vp. Duidelijk is gebleken dat in tegenstelling tot andere partijen in het programma tot nu toe deze partij toch wel in ruime mate over de cijfers beschikt, waardoor ze exact op de hoogte is van de stand van zaken in het land op economisch en sociaal gebied. Daardoor hoeft ze niet de balans op te maken wanneer ze regeermacht krijgt. Zo is er een zeer helder beeld bij de partij over de situatie van de leningen en waar die allemaal zijn getroffen.

Opgevallen is dat niet alleen dat de economische benadering sterk is, maar de link die men heeft gelegd met het sociaal aspect. Dat is een link die het NF eerder steeds heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij de jaarredes van president Venetiaan. Daarbij was er weleens zelfkritiek van de president, die dan aangaf dat de economische stabiliteit niet in voldoende mate geleid had tot economische progressie. Ook op het politie- en justitiegebied heeft de partij een zeer goede beurt gemaakt. Met cijfers heeft Krishna Mathoera haar punt gemaakt. Zij zou in een nieuw kabinet een ijzersterke minister van Justitie en Politie kunnen zijn, veel sterker dan de huidige die wij nu hebben.

Het is een sterk punt van de VHP dat ze aangeeft dat de succesvolle poging om de instabiel geworden economie, weer stabiel te krijgen een gezamenlijke inspanning was en dat de VHP daarbij zeker de NPS noemt. Daaruit haal je dat men enkele dagen voor de verkiezingen toch wel eerlijk is en de boel die niet geïnformeerd is, niet voor de gek wenst te houden. De inspanningen om de economie te stabiliseren had grote drivers, maar het werd niet tegengewerkt door de andere partijen, integendeel want anders houd je het niet 10 jaar lang vol. Het samengaan van technocratisch kader en politiek kader binnen de partij geeft een goed gevoel, er is wederzijds respect en men is gevoelig voor de wetenschappelijke informatie en de adviezen. Die harmonie tussen technocratie en politiek was ook te zien in het programma. Er zijn echter andere partijen die of geen wetenschappelijk bureau hebben of op gespannen voet leven met het wetenschappelijk bureau, omdat men de adviezen niet uitvoerbaar en mooi vindt. Er zijn partijen waar de wetenschappelijke bureaus dienstbaar worden aan de politici en op den duur geen adviezen kunnen geven. Dat is niet zo bij de VHP en dat blijkt uit de verschillende debatten en presentaties waar ze aan meedoen. De VHP bezit de ervaring, het trackrecord en het kader om alleen of in een coalitie significant bij te dragen aan goed bestuur, een pijler in haar verkiezingsprogramma. De partij moet wel waken voor de geslepen kapitaalkrachtigen en ondernemers, die heel gemakkelijk en opportunistisch naar links en naar rechts zwenken. De VHP moet voorzichtig zijn met financiers, want men geeft om met winst en rente terug te cashen als de partij aan de macht is. In het programma van de VHP is er een zerotolerance beleid tegen corruptie, maar men zal de financiers van de campagne moeten terugbetalen, dat is hoe het werkt. De VHP zal gewezen worden op het zerotolerance anticorruptiebeleid. De VHP-vertegenwoordiger Mathoera heeft aangegeven dat zij geen voorstander is van samenwerking met de NDP en dat zij dan zal bedanken als de partij toch besluit met de NDP samen te werken. Persoonlijk vinden we dat de NDP met 12 tot 13 partijen niet in staat zal zijn te regeren. Het wordt een instabiele regering met letterlijk slaande ruzies tussen de partijen met NDP als agressor.       

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: