Tegoeden KPA gestort

9 leden hebben reeds ontvangen en werkzaamheden hervat 

Aniel Ramharakh, bestuurslid van de Bond Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), bevestigt tegenover Dagblad Suriname dat reeds 9 leden op woensdag 13 mei hun achterstallige gelden op hun rekening hebben gezien. Zij zijn rekeninghouders bij de SPSB-bank en zijn de gestorte gelden reeds bijgeschreven op hun rekening. De overige leden zijn nog wachtende op hun geld. Volgens Ramharakh hebben deze 9 leden reeds hun werkzaamheden hervat. “De afspraak was dat wanneer wij onze gelden op onze rekening zouden zien, wij terstond onze actie zouden opschorten en onze werkzaamheden zouden hervatten. Zoals eerder gezegd hebben deze leden hun werkzaamheden reeds hervat. De overige leden zijn wachtende op hun geld. Indien zij het geld op hun rekening zien, zullen zij ook per direct hun werkzaamheden hervatten”, zegt Ramharakh. Op donderdag 14 mei heeft ook de VCB-bank de gelden op de rekeningen van de KPA-leden gestort. Ramharakh vermoedt dat tot vrijdag alle gelden al overgemaakt zullen zijn naar de rekeningen van de leden en dat de werkzaamheden genormaliseerd kunnen worden. 

48% aan belastingen afgetrokken 

Dagblad Suriname heeft van welingelichte bronnen vernomen dat van de gestorte twk-gelden 48% aan belastingen is afgetrokken. Ramharakh hierover gevraagd zegt dat hij niet op de hoogte is van de belastingen, daar hij zijn geld nog niet heeft ontvangen. Deze belastingschijven worden sinds 2008 gehanteerd. Er is meerdere malen gevraagd om het belastingpercentage te verlichten voor de belastingbetalers. Tot nog toe hanteert men de oude belastingschijven. Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, had de ontevreden leden van KPA nog 10 dagen ruimte gevraagd. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Binnen 10 dagen heeft een deel van de leden hun gelden ontvangen.

Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: