C-47 schrijft pg aan over resultaat onderzoek megafraude SPSB

Dwarka: ‘Wij zijn allemaal onaangenaam verrast’

De Raad van Toezicht van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft na afstemming met Financiënminister Gillmore Hoefdraad besloten om directeur Ginmardo Kromosoeto in ere te herstellen.  Uit de rapporten is niet gebleken dat er misstanden zijn aangetroffen, op grond waarvan verantwoordelijken binnen de organisatie strafrechtelijk vervolgbaar zijn. “Wij zijn allemaal onaangenaam verrast. De pg heeft op verschillende momenten statements gegeven, waaruit zou moeten blijken dat de documenten waarover hij op dat moment beschikte, genoeg aanleiding gaven om Kromosoeto te kwalificeren als verdachte. Op gegeven moment heeft de pg ook gezegd dat hij geen medewerking kreeg van de autoriteiten om dat onderzoek te kunnen voortzetten”, zegt C-47 bestuurslid Dayanand Dwarka aan Dagblad Suriname. Het is nu precies een jaar terug sinds de vakcentrale C-47 de wantoestanden bij de staatsbank aan de kaak stelde en hierna bewijsmateriaal bij de procureur-generaal indiende om een diepgaand onderzoek op te starten tegen de vermoedelijke megafraude waarin diverse toppers van de regeringspartijen ook in betrokken zijn. Dwarka vindt dat de NDP dezelfde werkwijze voortzet die gehanteerd is bij de verdachtmaking van Financiënminister Gillmore Hoefdraad. Ondanks onderzoek van de pg is besloten om Kromosoeto in ere te herstellen. Er zijn ook werknemers op non-actief gesteld, die nog steeds thuis zitten. De vakcentrale heeft de pg daarom aangeschreven voor de status van het onderzoek.

Kromosoeto teruggeplaatst op basis van onderzoek Clad en Lutchman & Co

Dwarka zegt dat ruim voor de start van het onderzoek door het Openbaar Ministerie, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de Centrale Landaccountantdienst (Clad) en het Accountantskantoor Lutchman & Co aangetrokken om de misstanden bij de SPSB te onderzoeken. Het onderzoek dat de Clad verrichtte, geschiedt dus niet conform de bij de bespreking met de president op 13 mei 2019 gemaakte afspraken. “C-47 heeft toen na enige tijd haar wantrouwen uitgesproken in deze twee instituten en we hebben toen gevraagd om een onafhankelijk onderzoek onder leiding van de pg, want voor ons zou alleen het resultaat van dat onderzoek doorslaggevend zijn”, aldus de vakbondsleider. Hij vermoedt dat het resultaat op basis waarvan Kromosoeto nu terug is geplaatst, komt vanuit het onderzoek van Clad en Accountantskantoor Lutchman & Co. “Wij als C-47 eisen dat de pg in de gelegenheid wordt gesteld om zijn onderzoek af te ronden. Anders komen we weer terug na de verkiezingen wanneer een nieuwe regering aantreed”, aldus Dwarka.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: