‘Smart guys’ hebben korpschef in wurggreep

Korpschef en minister kunnen niet meer door een deur 

Het Korps Politie Suriname (KPS) kent het fenomeen van bijzondere bevorderingen onder strenge voorwaarden toe. Enkele van deze bijzondere bevorderingen bij het KPS worden hierbij nader bekeken. Wat blijkt er eigenlijk aan de hand te zijn? Thans blijkt dat korpschef Roberto Prade en de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, niet meer door een deur kunnen. “Dit komt doordat de korpschef zich heeft laten misleiden door twee van de zogenaamde intellectuelen van de Surinaamse Politiebond (SPB), die ondanks dat ze zich zo misdragen tegenover in het bijzonder de procureur-generaal (pg) en andere leden van zowel de zittende als staande magistratuur, toch nog door de korpschef worden bedekt met de mantel der liefde. Indien er een onderzoeken wordt ingesteld naar gedragingen van deze twee personen door wie of welke afdeling dan ook, worden deze onderzoeken meteen stopgezet in opdracht van hogerhand.” Menigeen zowel binnen als buiten het korps vragen zich dan ook af wat de reden kan zijn dat de korpschef zich zo onderdanig opstelt dan wel gedraagt naar de twee zogenaamde ‘smart guys’ toe. 

De ontevreden officieren hebben hier enkele voorbeelden opgesomd en vragen zich af of de ‘smart guys’ de korpschef om een of andere redenen in hun macht hebben. “Kan het liggen aan de belegging van de $ 70.000 door de korpschef voor obligaties van Staatsolie bij de Surinaamsche Bank (DSB)? Uit onderzoek is gebleken dat de belegging op naam staat van de SPB. Of ligt het aan het feit dat er een groot kasverschil is tussen de inkomsten en de uitgaven van het Korps Politie Suriname, die hij als korpschef niet kan verantwoorden. Immers moest hij zich verantwoorden bij de minister hieromtrent, doch is dat nooit gebeurd en heeft hij die opdracht van de minister straal genegeerd. De korpschef wordt omringd door de twee ‘smart guys’ en nog twee zichzelf beleidsadviseurs noemende personen. Een daarvan organiseert trainingen voor buitengewoon agenten van politie (BAVP’ers), waarvoor de deelnemer in keiharde US$ dient te betalen. Hierbij wordt er $ 900 per kandidaat gevraagd. Mensen die deel willen nemen aan de rijinstructeurstraining moeten voorbereid zijn dat door de smart guys is voorgesteld dat daarvoor $ 1000 geïnd moet worden. Maar waar gaan al deze gelden naar toe? Een bodemloze kas? Wanneer de minister vraagt om verantwoording wordt dit gewoon genegeerd en wordt er ook nog gefeest”, aldus de ontevreden officieren. 

Kwaliteit KPS te grabbel gegooid 

Er wordt gezegd dat zowel bij de bevorderingen van HRM-zijde als die vanuit het ministerie de kwaliteit van het korps te grabbel wordt gegooid. Zo een geval is dat een onderinspecteur, die voor lange tijd onwettig afwezig was op de werkvloer, beloond zou worden. “Hij zuipt op de werkvloer, krijgt rapporten na rapporten en wordt positief beoordeeld en wordt hij bevorderd tot inspecteur van politie 3de klasse. Een andere onderinspecteur hangt driekwart van de werkdag in Nieuwe Haven bar, zuipt en werkt niet, maar nu wordt hij bevorderd tot inspecteur van politie 3de klasse zonder een beoordeling.” Naar mening van de ontevreden officieren zijn deze twee bevorderingen waardeloos.

“Buiten de minister om worden hoofdinspecteurs en commissarissen uit hun functie gezet. In een van de gevallen heeft korpschef Roberto Prade een regiocommandant uitgenodigd en hem uit zijn functie gezet. Hij hield de hoofdinspecteur voor dat hij opdracht heeft van hogerhand. Deze ontevreden politiefunctionaris maakte nadien op zijn beurt contact met de minister en die zegt niet op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkeling en zeker geen opdracht daartoe te hebben gegeven. Het blijkt dat zaken buiten de minister om worden uitgevoerd.” 

error: Kopiëren mag niet!