Scholen open gedurende de grote schoolvakantie?

Directeur Jane Simons-Turney van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao-1) te Geyersvlijt in Paramaribo-Noord.

Als gevolg van de Coronapandemie ligt het onderwijs op alle niveaus sedert 16 maart 2020 stil. In onderwijskringen wordt nagegaan hoe het schooljaar 2019-2020 zo goed als mogelijke kan worden afgerond.

Geen uniforme oplossing

Volgens onderwijsdeskundigen zijn de vraagstukken en problemen die daarvoor samenhangen voor elk schooltype verschillend. Ook wijkt het onderwijs in de districten en het binnenland af van elkaar. Een uniforme oplossing is er daarom niet. Er wordt daarom nagedacht over het onderwijs op maat te snijden voor de verschillende schooltypes en niveaus, zowaar geen eenvoudige opgave.

Zo min mogelijk onderwijsschade

Onder andere overweegt het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur om de scholen gedurende de aanstaande grote schoolvakantie open te houden. Hierdoor zou, de door de Coronavirus veroorzaakte verloren schooltijd, ingehaald kunnen worden en het schooljaar met zo min mogelijke schade afgesloten kunnen worden.

Achterbaksheid en rancune

Meerdere onderwijsinstanties en schooldirecteuren werden benaderd om meer te weten te komen over, hoe het onderwijs na de Coronasluiting aangepakt zal worden. De meesten hielden hun lippen stijf op elkaar of wilden anoniem meedoen. “Het is geen tijd om mijn nek uit te steken. Praten in deze tijd, hoe goed je het ook meent, is een risico. Het onderwijsveld wordt gekenmerkt door achterbaksheid en rancune.”

Schooldirecteuren vergaderen virtueel

Directeur Jane Simons-Turney van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao-1) te Geyersvlijt in Paramaribo-Noord, deed wel een boekje open. “Wij de directeuren die het Imeao-collectief vormen, hebben de koppen bij elkaar gestoken. Wij vergaderen virtueel om de stand van zaken binnen het beroepsonderwijs te bespreken en te evalueren. Alle 9 Imeao-scholen in stad en districten (Paramaribo, Commewijne, Nickerie en Wanica) en het Avond Imeao doen daaraan mee. Wij hebben het vooral over hoe het onderwijs op te pakken nadat de autoriteiten de scholen heropenen.”

Gemakkelijker gezegd dan gedaan

“Er wordt getracht om contact op te nemen met studenten en leerkrachten om hun te betrekken bij het zoeken naar de beste wijze hoe het onderwijs te hervatten als het moment daar is. Dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Internet, afstandsonderwijs wordt als een mogelijkheid gezien. Maar lang niet alle leerkrachten en studenten zijn in het bezit van een computer. Als zulks wel het geval is, zijn zij niet te bereiken, hebben zij geen internetaansluiting of hun apparaat is stuk.”

Zonder succes verbinding zoeken

“Wij kunnen daarvan meepraten, omdat wij als schoolleiding, zonder succes, via het World Wide Web met hun proberen te communiceren. Vanwege deze en andere reden is de mogelijkheid om mee te doen aan afstandsonderwijs niet voor iedereen mogelijk.”

Onbereikbaar of digibeet

“Het komt ook voor, dat studenten die in het district of binnenland wonen, vanwege het virus en de sluiting van de school niet bereikbaar zijn omdat zij naar huis zijn getrokken. Zij die wel toegang hebben tot digitale communicatiemiddelen, beheersen de technologie onvoldoende om daar goed gebruik van te maken. Voor velen is de computer niet meer dan een typemachine, het mobieltje een apparaat om te appen, te dwalen op facebook en niet meer. Het vraagt niet alleen naar Facebook en PowerPointpresentaties maken.”

Afstandsonderwijs

“Verder is gebleken, dat effectief afstandsonderwijs via het internet niet alleen vraagt naar een leerkracht die lessen op de beeldbuis dicteert en een computer. De aanpak verschilt met frontaal onderwijs. De digitale werkwijze vereist specifieke kennis, vaardigheden, ervaring, methoden, didactiek en programma’s om het uit te kunnen voeren.”

Geen verloren jaar voor IMEAO-studenten

Naar zeggen van Imeao-1 directeur Simons is het schooljaar niet verloren voor Imeao-studenten. Toen het onderwijs werd onderbroken op 16 maart waren de studenten al klaar om getoetst te worden. De stage-studenten hadden al 6 van de 8 weken werkervaring opdoen achter de rug. Voor hun is de sluiting van de scholen niet zo’n ramp.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: