Politieke Profielen: Sergio Lagadaeu (NPS)

Waarom ben je in de politiek gestapt?

Als tiener hebben nationale en internationale (geo) politieke vraagstukken mij altijd geinterresseerd.

Ik ben geboren op 29 Februari 1984, reeds 10 jaren getrouwd en vader van twee jonge Srananmans. Mijn lidmaatschap van reeds enkele jaren bij een service club, maakte het voor mij steeds duidelijker dat de sociale noden enorm toenemen.  Daarom vond ik het noodzakelijk om na mijn afstuderen als bedrijfseconoom, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mijn land, in het bijzonder mijn woonomgeving te Paramaribo-Zuid. 

Jammer genoeg is de overheid, ondanks de menselijke en natuurlijke hulpbronnen, nog niet erin geslaagd om de duizenden Surinamers te voorzien van een stuk grond of een (adequate) baan, zodat zij zelf kunnen voorzien in hun levensbehoefte. 

Dit is schandalig en het moet heel snel veranderen, omdat wij en vooral onze kinderen een betere toekomst verdienen.

Waarom heb je gekozen voor de NPS?

Ik ben reeds 12 jaren lid van de partij en ik heb in diverse structuren een bijdrage geleverd t.w. als voorzitter van het bestuur van de onderafdeling Kwasiba (Latour), de Jongeren Raad en het scholingsinstituut van de partij. Thans ben ik bestuurslid van de afdeling Paramaribo.

Voor mij is het een eer om als DNA-kandidaat de NPS te mogen uitdragen, omdat ik ervan overtuigd ben dat de partij garant staat voor het structureel en duurzaam verheffen van onze samenleving. 

Daarnaast staat de NPS ook garant voor stabiliteit en economische onafhankelijkheid van de Surinamer.

Voor de partij zijn zaken als integer beleid, goed bestuur en gelijke kansen voor een ieder essentieel en een randvoorwaarde voor succes.

Wat wil ik voor het volk doen als ik word gekozen?

Ik ben voorstaander van het creëren van banen, met name in de bosbouw en aardolie-industrie, die waardevaste lonen garanderen voor onze jonge Surinamers. We kunnen op deze wijze de inkomsten van onze samenleving vergroten en zo de nodige investeringen plegen in diverse sectoren die de zelf voorzienigheid van ons land bevorderen. 

Verder zal ik mij sterk maken voor nog meer investeringen in de sport en in het tweedekansonderwijs, in de eerste plaats voor de jongeren in de achtergestelde gebieden.

Voor de gezondheidzorg in het bijzonder de ziekenhuizen moeten meer middelen vrijgemaakt worden, zodat zonder enige vorm van onderbreking de dienstverlening gegarandeerd blijft. 

Sociaal-maatschappelijk zal ik ervoor pleiten dat de overheid de gezinnen ondersteunt. Deze ondersteuning zou kunnen door een speciaal programma te ontwikkelen, waarbij kinderen tussen 0 en 5 jaar onder bepaalde voorwaarden voorzien worden van gratis opvang en voeding.

Wat moet de NPS  het eerst aanpakken?

Het vertrouwen in de overheidsinstanties terugwinnen door deze te bemensen met terzake deskundigen. Vervolgens de diverse (hoge) schulden in kaart brengen en de betalingsregelingen evalueren. Op kort termijn zal de NPS moeten werken aan het vergroten van de verdiencapaciteit van onze samenleving. Dit door speciale programma’s op te zetten, die werklozen productief inzetten en ondernemerschap gericht stimuleren.

Verder zullen de minstbedeelden door middel van een sociaalprogramma moeten worden ondersteund door de overheid.

#Beteretoekomst

Mek Wi Set’ Su Baka

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: