Gajadien over dossier Hoefdraad: ‘Totale boevenbende die huis gehouden heeft’

Het is volgens VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien belangrijk dat De Nationale Assemblee (DNA) zo snel als mogelijk bijeenkomt om te vergaderen over de brief van procureur-generaal (pgRoy Baidjnath Panday. Daarin heeft hij het college gevraagd om Financiënminister Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt de VHP’er dat na bestudering van het dossier, dat door de pg naar de DNA is gestuurd, geconcludeerd kan worden dat er voldoende gronden zijn om de bewindsman verder te vervolgen. Hij vraagt zich daarom af hoe de fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, in de media komt zeggen dat het dossier meer vragen oproept dan het beantwoordt. “De justitiële autoriteiten moeten alle ruimte krijgen om door te gaan met het onderzoek, omdat de minister duidelijk van alles op de hoogte was. Een weldenkend mens die het stuk goed gelezen zou hebben, zou nooit tot zo een conclusie zijn gekomen. Die zou gelijk zeggen dat de betrokkenen totaal fout zijn geweest in hun handelen. Een totale boevenbende die huis gehouden heeft. Maar ja, meneer Abdoel staat bekend als iemand die ervan houdt om de samenleving voor te liegen”, benadrukt de VHP’er. Uit het voorlopige onderzoek van een speciaal onderzoeksteam is komen vast te staan dat alle strafbare feiten in nauwe en bewuste samenwerking met minister Gilmore Andre Hoefdraad zijn gepleegd. Minister Hoefdraad wordt corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Er zijn 26 stemmen nodig om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

President moet Hoefdraad zelf met ontslag sturen

De VHP’er keurt vooral de houding van Hoefdraad in deze zaak af, wanneer die via het Nationaal Informatie Instituut laat weten dat hij niet van plan is op te stappen. Volgens de parlementariër brengt de minister met zo een reactie het land verder in verlegenheid. “Een goed geciviliseerde persoon, zou in zo een situatie zijn portefeuille zelf ter beschikking stellen. Anders moet de president zelf optreden en het ontslag opeisen of hem zelf met ontslag sturen. Dat is ook in het verleden gebeurd in de gevallen van de ex-ministers Dewanand Balesar en Errol Alibux. Bij Balesar kwam er gelijk een gesprek met president Ronald Venetiaan, waarna de minister zijn portefeuille inleverde. Ook de in staat van beschuldigingstelling van beide ex-ministers kon normaal worden goedgekeurd. Wij als VHP zijn voorstanders en vechters van de rechtstaat. Binnen een rechtstaat is het zo dat ongeacht wie je bent, ongeacht welke functie je vervult, je je dient te houden aan de regels van het land”, stelt Gajadien.

Afleidingsmanoeuvres en verdedigingstactieken cultuur NDP

Volgens Gajadien is het een cultuur van de NDP om allerlei afleidingsmanoeuvres en verdedigingstactieken te gebruiken. Hij noemt hierbij het onderzoek dat ook op verzoek van de oranje partij via de pg was opgevraagd bij de overschrijding van het leningenplafond door Hoefdraad. Met spoed waren het dan Abdoel en de coalitie die middels wetswijziging Hoefdraad van het parlement konden redden. “Hierdoor kwam de grondslag voor strafbaarstelling weg te vallen”, stelt hij. Indien de in staat van beschuldigingstelling in dit geval wordt omzeild, belooft Gajadien dat dit door het nieuwe parlement weer in behandeling zal worden genomen. “De familie Bouterse, de vicepresident, de NDP, de regering, zij hebben dit land totaal geruïneerd”, aldus Gajadien.


Schandalen hopen op

Met nog 27 dagen voor de verkiezingen hopen de schandalen voor de huidige regering verder op. Desi Bouterse, die nu het ambt van president invult, is veroordeeld is tot 20 jaar celstraf voor meervoudige moord. Robert van Trikt, de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, zit momenteel in de gevangenis voor malversaties bij de moederbank. Als klap op de vuurpijl komt nu het verzoek van het OM om Financiënminister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook strafrechtelijk kan worden vervolgd.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: