Politieke Profielen: Lilian Maria Wiebers (DOE)

Lilian Wiebers is een dynamische vrouw met INTEGRITEIT, KENNIS, KUNDE, KWALITEIT & KARAKTER die tezamen met anderen wilt werken aan een Suriname waar het fijn wonen, werken en leven is voor elke Surinamer. In mijn jeugd heb ik gewoond in  Nickerie en op Domburg. Ik kom uit een eenouder gezin van acht kinderen. Ik ben gezegend met drie kinderen die inmiddels volwassen zijn. Verder heb ik vijf leuke kleinkinderen. Ik hou van lezen en tuinieren. 

Wat is uw opleidingsniveau?

Ik ben doctorandus in Algemeen Economie.  Afgestudeerd op de ADEK Universiteit van Suriname. Ik heb verder vele andere opleidingen, trainingen en cursussen in binnen en buitenland gevolgd. Twee bijzondere opleidingen die ik zeker wil vermelden zijn project management en de diplomatenopleiding in 1992. 

Wat is uw achtergrond(werk) ?

Mijn kern werkgebieden zijn jeugdontwikkeling, vrouwen en ondernemerschap.

Van 2010 -2012 coördineerde ik het jeugdontwikkelingsproject AGANAR en van 2013 – 2017 was ik direkteur van het KARI YU! Jeugdontwikkelings- en Jeugdrechtproject in Suriname, en vervolgens country coördinator van het jeugd geweld & misdaad preventie programma RAPP. Alle programmas waren gefinancierd door USAID. Momenteel ben ik consultant capaciteits opbouw.

Ik heb jaren gewerkt met en in het bedrijfsleven, mijn eigen bedrijfsadvies consultancy en transportonderneming, de overheid bij het ministerie van Handel en Industrie, de NGO sector zijnde voorzitter van Womens Business Group en in donororganisaties. Ik heb  op gebieden zoals ondernemerschap vrouwen en jongeren middels training en coaching versterkt in het bijzonder mensen met een gehoorbeperking. Verder NGOs in gemeenschapsontwikkeling in Paramaribo en in alle distrikten versterkt. Persoonlijkheid ontwikkeling en creatieve workshops aan buurtkinderen en kindertehuizen. Huishoudbugettering aan vooral alleenstaande ouders en aan seniorenburgers hoe rondkomen met hun scharre AOV. In de jeugd, vrouwen en mannen  gevangenissen projecten uitgevoerd ter voorbereiding van de terugkeer in de samenleving. De ontwikkeling van zelfredzaamheid, kennis, vaardigheden en karakter vind ik belangrijk.  

In 2014 werd ik door de staat gedecoreerd tot Ridder In De Ere Orde Van De Palm voor mijn diensten aan de samenleving. 

Waarom heeft u voor DOE gekozen?

Ik heb bewust voor DOE gekozen, omdat ik sta achter de kernwaarden van DOE zoals dienend leiderschap,  het gezin als hoeksteen van de samenleving, duurzaamheid en zorg voor elkaars welzijn. 

Als Christen heb ik oog voor de mensen om mij heen, in het bijzonder voor de kwetsbaren in de samenleving. Zelfredzaamheid is voor mij de sleutel naar vooruitgang.

Waarom zou de kiezer op u moeten stemmen?

Ik ben een DOE mens!. ,,Mi NO DE NANGA TAK’ TAKI”.  Ik ben een leider die niet afwacht. Ik neem initiatief en steek mijn nek uit om aan vernieuwingen te werken. Als een strategie niet werkt dan doen we het anders. En met iedereen! Ego opzij! Ik ben in staat om de kracht van verschillende generaties te bundelen. Een ander sterk punt is dat ik ondernemend en creatief ben. Ondernemerschap geeft mij steeds nieuwe energie en maakt mij vindingrijk. Hierdoor heb ik altijd wel alternatieve oplossingen waar anderen geen uitzicht meer zien. We moeten een beleid hebben dat mensen vrijer en zelfstandig maakt, en niet afhankelijk. Monitoring en evaluatie, duurzaamheid van programma’s zijn voor mij essentieel. Ik ga en sta voor samenwerking aan een inhoudelijke en constructieve aanpak. Ik DOE !!

INDIEN U WORD GEKOZEN WAARVOOR ZAL U ZICH STERK MAKEN?

Jongeren maken volgens ABS statistieken 65% uit van onze bevolking. Ik wil daarom full focus gaan voor jeugdontwikkeling. Vooral doorgaan met wat EFFECTIEF GEWERKT heeft !!!   Ik maak me sterk voor het verduurzamen van KARI YU! , het jeugdontwikkeling programma dat effectiviteit heeft bewezen in de jaren 2013-2016 maar die helaas GEEN navolging vond bij de regering toen de USAID financiering ophield. Deze jeugdontwikkeling strategie heeft als werkgebieden: basic life skills, vaktraining en onderwijs, werkgelegenheid, ondernemerschap, misdaadpreventie en resocialisatie (begeleiding van ex-delinquenten om recidivisme te voorkomen). Een punt dat ik extra eraan toevoeg is gezinsversterking. Deze punten zijn ook opgenomen in het DOE verkiezingsprogramma. De strategie moet verduurzaamd worden en toegankelijk zijn voor alle Surinaamse jongeren.  

Bent u eens in aanraking gekomen met de politie?

U bedoelt dat de politie met mij in aanraking is gekomen. Ik heb samen met de Politie op de Politie Academie de training Community Policing gevolgd en in mijn functie als Country Coördinator van het USAID/RAPP geweld en misdaadpreventie programma, heb ik gewerkt aan buurtveiligheid waarbij politie tezamen met burgers waaronder vooral jongeren, bedrijven en alle andere actoren in de  buurten betrokken waren. Bijv. op Ramgoelam is de muur van het scholencomplex door de politie, de buurtjongeren en andere actoren beschilderd (mural painting). Community policing is een geweldig instrument. Het Ministerie van Justitie en Politie moet dit versterken. Preventief werken !!

Hoe kijkt u aan tegen de hedendaagse politiek?

Ik mis transparant beleid, oprechtheid, openbaarheid van bestuur, behoorlijk bestuur, moraal en ethiek, integriteit en dienend leiderschap. Politici moeten hun ego opzij zetten voor het landsbelang. Als we iets niet kunnen, moeten we opzij gaan en een ander het laten doen, anders worden burgers de dupe van. Een overheid is een machtig apparaat dat oplossingen kan bieden voor problemen in de samenleving. Maar vandaag is de overheid zelf deel van het probleem geworden. Efficiënte overheid betekent vooral een doeltreffender beleid. En dat ontbreekt in Suriname. Door de huidige economische en politieke crisis wil ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om vorm te helpen geven aan een efficiënt en effectief  beleid. Vooruitgang maak je niet door aan de zijlijn te blijven staan, te jammeren of te klagen, maar tezamen met anderen te werken aan oplossingen.

Wat is uw maatschappij visie?

Normen en waarden ontbreken steeds meer. Daar moet het hardst aan gewerkt worden dwars door alle programma’s heen. De geloofwaardigheid bij de mensen is kapot. Velen voelen zich ontredderd. Het ontbreekt mensen aan initiatieven. Er moeten ook programmas komen om de mens op te krikken. Programma’s die instrumenten aanreiken waardoor de mens vanuit innerlijke kracht verder kan. Laten we met vernieuwde kracht werken aan oplossingen.  IEDEREEN MOET PRODUKTIEF ZIJN, ook onze burgers in de gevangenis. Suriname heeft een stabiele en doortastende regering nodig, die het tij kan keren. We kunnen allen een positieve bijdrage leveren. Let wel: In alles wat we doen laten we God steeds om leiding, wijsheid en kracht vragen.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: