Flashback: “Geen enkele lening is consumptief besteed”

Volk in 2020 nog steeds: “Pe a moni de?”

“Wij zijn niet hier om geld te zoeken om het te besteden aan consumptieve zaken. We zoeken geld om te besteden aan ontwikkeling, water, elektriciteit, gezondheidszorg en onderwijs. Vanwege de terugval van ons bbp zijn we in grote problemen geraakt. Geen enkele lening is consumptief besteed. Onze schatting is dat de economie binnen 3 tot 5 jaar weer in het gareel komt”, luidden de woorden van de Financiënminister Gillmore Hoefdraad in januari 2017. Het is opmerkelijk dat de enige ‘ontwikkeling’ die nog merkbaar is, te maken heeft met het niet kunnen aflossen van de leningen. Suriname is recentelijk gesommeerd US$ 3,75 miljoen extra te betalen voor het niet nakomen van de voorwaarden betreffende de staatslening van US$ 125 miljoen via Opperheimer Funds.

Volgens de macro-econoom tevens politicus Soedeshchand Jairam is het een ernstige zaak dat de NDP het besef nog steeds niet heeft om naar een andere manier van denken en handelen over te stappen. Tegenover Dagblad Suriname zegt Jairam dat deze regering al 10 jaren ervoor kiest om geïsoleerd beleid te maken en uit te voeren. “In vele sectoren is dit één van de voornaamste gebreken in het regeringsbeleid. Na al die jaren probeert de NDP niet eens de productie op te voeren.” De macro-econoom voert aan dat met het verwaarlozen van de productie  er steeds een dalende trend van inkomsten ontstaat, met alle gevolgen van dien. “Door je uitgaven steeds te financieren met leningen, kom je niet vooruit.”

Het valt op dat de NDP desondanks op dezelfde voet verder gaat, geen rekening houdend met burgers die het gelag van het ad hoc beleid moeten betalen. Door al het lenen lijkt de overheid toch geen geld over te houden. De overheidsaankopen lijken eveneens geïsoleerd te worden. Jairam brengt in herinnering dat er al een hele poos dure waterpompen uit India zijn gehaald en welke nimmer zijn ingezet. “Daarom zeg ik dat deze regering zich alleen bezighoudt met geïsoleerd beleid. Wanneer je de sector niet erbij betrekt, is het dweilen met de kraan open.” Jairam stelt tot slot dat zonder een gedegen budgettair beleid en economische herstelprogramma’s het onmogelijk is om Suriname weer op rails te brengen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: