Illegale verkoop zeeschildpadeieren gedaald

Uit onderzoek van de politie en jachtopzieners van de Landsbosbeheer (LBB) is gebleken dat de verkoop van zeeschildpadeieren, waarvoor er een verbod is opgelegd, momenteel is gedaald. Eerder werden 10 eieren illegaal verkocht voor SRD 35, thans kost dit SRD 25. 

Wij kennen vier soorten zeeschildpadden die in Suriname hun eieren leggen, te weten de Krape, de reusachtige Aitkanti, de Warana en de Karet. De eerste twee komen veelvuldig voor in Suriname, terwijl de Warana en de Karet in mindere mate voor onze kust komen. Doorgaans worden onze zeeschildpadden vrijwel constant bedreigd door de rapers. Deze zeeschildpadeieren zijn normaal niet bestemd voor algemene consumptie. Er zijn wel mensen in Suriname die ondanks het verbod, op jacht gaan om deze eieren op de legstranden in het natuurreservaat van Galibi en Braamspunt te rapen. De politie heeft afgelopen weekend drie verdachten aangehouden met meer dan 19.500 zeeschildpadeieren in hun bezit. Volgens de politie en de jachtopzieners van LBB is de route van deze rapers c.q. stropers moeilijk te traceren. Zij hebben geen vaste routes en ook geen vaste verkooppunten. Het is daarom vaak lastig voor deze instanties om de mensen op heterdaad te betrappen. De politie heeft de stropers wel op het spoor. Het komt incidenteel wel voor dat sommige stropers de geraapte eieren op de markt ten verkoop aanbieden. Soms worden deze eieren zelfs in de binnenstad ten verkoop aangeboden. De mensen observeren eerst de omgeving en stappen dan naar de kopers met hun product. Volgens de politie en LBB moet men gewoon niet kopen en dan zal de afzet afnemen, maar als de vraag blijft zal men zich schuldig blijven maken aan dit strafbaar feit, waardoor de populatie van deze zeeschildpadden in gevaar komt.

Gestroopte zeeschildpad eieren een week houdbaar 

Als de eieren worden gestroopt kunnen zij niet langer dan een week worden bewaard. Na een week bederven de eieren en indien men de geraapte eieren in de koeling bewaart,  zullen deze in kwaliteit achteruitgaan. “Het wordt waterig”, zegt een informant. Meestal hebben de eieren een laagje zand. De stropers weten precies waar en in welke buurten de afzet verzekerd is en zij gaan in de nachtelijke uren naar de legstranden om deze eieren te stropen. Volgens de informant zijn deze eieren gewoon een delicatesse. Volgens de kenner is het seizoen van de Krape van januari tot april en april tot juni hebben wij de Aitkainti. Deze laatste legt grotere eieren. 

Aantal zeeschildpadden dat aan land komt worden geteld 

In Suriname worden de zeeschildpadden geteld wanneer zij aan land komen door de LBB. Indien een zeeschildpad aan land komt en geen eieren legt, wordt dit ook opgetekend maar wordt deze dan gekenmerkt als ‘miscrawl’. Deze zeeschildpadden worden beschermd en bewaakt door de LBB en het Wereldnatuurfonds (WWF). Ondanks alle voorlichting blijkt dat mensen zich blijven schuldig maken aan deze vorm van stroperij. Wij kunnen dit probleem zelf oplossen door ze niet meer te kopen. Zeeschildpadden behoren tot de beschermde diersoorten. Hun populatie wordt constant bedreigd door de mensheid.

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: