Politieke Profielen: Rachelle Giddings (NPS)

Waarom ben je in de politiek gestapt? 

Vaak maak je als mens je keuzen, maar uiteindelijk pakken zaken toch anders uit in de praktijk. Ik was niet van plan om actief de politiek in te gaan, maar ik ben toch erin gerold. Vanaf 2008 leverde ik mijn bijdrage als cameravrouw aan de verschillende foto en videoproducties voor de NPS. Voor mij was het een mooie gelegenheid om mijn kennis te verrijken en mijn social skills verder te ontwikkelen. De organisatie bekijken vanuit de buitenkant was voor mij op dat moment al een voldoening. Tot mijn zeer grote verbazing werd ik in 2016 benaderd door de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, met de vraag als ik ambities had om lid te worden van de NPS Jongerenraad? Ik vroeg hem naar wat bedenktijd, omdat ik de aanvaarding van het lidmaatschap eerst met mijn opa, mijn guru, wilde bespreken. Wijlen mijn grootvader, met wie ik vaker over de politiek sprak, was een standvastige NPS’er! Bij het horen van deze aanbieding schoof hij zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. Hij gaf mij aan om deze kans met beide handen aan te grijpen. “Ga geen enkele uitdaging uit de weg!” Mijn guru gaf mij onder andere mee dat, als ik verandering wil brengen in het land, ik niet aan de kantlijn kan blijven staan. Ik moet stappen ondernemen! De keus was daarom heel snel gemaakt en besloot ik mee te doen met de verkiezing. Ik werd toen gekozen als voorzitter van de Jongerenraad. Dat is ook het moment waarop mijn politieke carrière begon en mocht ik meelopen met verschillende toppers van de partij. 

Waarom heeft u voor NPS gekozen?

Ik kom uit een NPS-familie, dus heb ik de partij met de paplepel in de mond meegekregen. In 2009 werd ik benaderd om mij aan te sluiten bij de NPS. Vol liefde en geduld wist collega, Irma Zorg, mij te bemoedigen om lid te worden van de NPS. Ik accepteerde het inschrijvingsformulier en stemde in met het lidmaatschap. Voor mij was de keus snel gemaakt! Vanaf 2007 was ik onderdeel van het team, ‘ID Media Plus’, die de video producties, ‘ Bronwaarde ’, produceerde voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Ik mocht samen met de toenmalige minister, Gregory Rusland, het veld in gaan om de werkzaamheden van dit departement vast te leggen. Hierdoor heb ik een bepaalde band met hem en de partij opgebouwd. Wat mij het meest motiveerde om voor de NPS te kiezen is, omdat deze voorzitter jongeren inspireert om te denken aan hun toekomst. Hij zei eens tegen mij: The sky is the limit!  De partij is er één die je een hengel geeft en je leert vissen! Je leert om onafhankelijk te zijn en niet afhankelijk te zijn van een systeem! De NPS is de partij die denkt aan de ontwikkeling en de toekomst van ons geliefd Suriname.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt. 

Wanneer ik gekozen word tot DNA- lid wil ik mij sterk maken voor het onderwijs, omdat educatie het beste wapen is tegen armoede.

Ik wil mij in het bijzonder sterk maken voor het LBO-onderwijs. Waarom? 

Als opkomende leerkracht van dit onderwijs type ben ik tot de ontdekking gekomen dat de bewustwording waarvoor het LBO-onderwijs eigenlijk staat, beter opgang gebracht moet worden. Ik deel de mening dat de opvoeders en de leerlingen het slagen voor het LBO niet als een schande moeten zien, maar juist als een motivatie om heel vroeg zelfstandig te kunnen zijn. Voor de leerlingen die niet met dit onderwijssysteem mee kunnen, zullen de mogelijkheden bekeken moeten worden om korte vakopleidingen te volgen met stageplek. Dit zal voor een goede doorstroom zorgen binnen het LBO. De leeftijdsverschillen tussen de leerlingen zullen dan niet te groot zijn. Ik wil werken aan de oplossingsmodellen om deze doelgroep te stimuleren om een vak (technisch) aan te leren en zich daarin te bekwamen. De afstemming met de diverse vakopleidingen en het bedrijfsleven moeten we zeker niet uit het oog verliezen. Er zal nagegaan moeten worden wat de behoefte op de arbeidsmarkt is.

Mijn uiteindelijk doel is om op deze manier de drop-outs tot een minimum te beperken. Ik geloof erin dat er genoeg werk is voor elk mens op deze aardbodem, ongeacht het scholingsniveau. Verder zal er een traject uitgezet moeten worden om de huidige situatie te analyseren en het als vertrekpunt te gebruiken om verandering te brengen in dit onderwijstype. Een belangrijk aspect dat komt bij kijken, is dat er aandacht geschonken dient te worden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er zullen maatschappelijk werkers en voorbeeldfiguren ingezet moeten worden om deze leerlingen te motiveren. Ook de betrokkenheid van de ouders is van eminent belang. Immers als wij succes willen boeken in het onderwijs zal de driehoeksverhouding tussen de school, de ouder en de leerling goed opgang gebracht moeten worden.

Daarnaast pleit ik voor de introductie van een jaarlijkse beroependag vanaf het basisonderwijs, zodat leerlingen al op zeer jonge leeftijd geprikkeld worden om een beroep uit te kiezen. Dit vanaf het 1e tot het 8e leerjaar. De leerlingen hebben dan 8 jaren om na te denken over hun toekomst. Met de nodige begeleiding kan al in een heel vroeg stadium het talent van zo een leerling ontdekt en verder ontwikkeld worden. 

De kinderen met een beperking genieten ook mijn aandacht. Zij hebben eveneens recht op onderwijs. Zolang zij mee kunnen met het regulier onderwijs moeten zij toegelaten worden. Er zal gekeken moeten worden op welke wijze deze doelgroep ondanks hun beperking kan bijdragen aan de ontwikkeling van ons land.

2. Jong ondernemerschap en talentontwikkeling

  • Jongeren moeten vroeg ervan bewust gemaakt worden dat ontwikkeling in de ruimste zin des woords, de basis is voor ondernemerschap. Als je zelf je onderneming kan starten en gelukkig bent met wat je doet, zal je zeker succes boeken. Jongeren moeten leren om op zeer jonge leeftijd een balans te brengen tussen naar school gaan en hun talent te gebruiken om zakgeld te verdienen. Hierdoor zal de druk minder zijn voor ouders die nu meerdere banen op na moeten houden om te kunnen overleven. Ook moeten jongeren gestimuleerd worden om van hun talent hun droombaan te maken. Hierdoor kunnen ze hun werk met liefde doen.  
  • De mensen met een beperking die in staat zijn uit te groeien tot professionals, moeten gestimuleerd worden om zelfvoorzienend te zijn. De mogelijkheden moeten bekeken worden om deze groep zoveel als mogelijk onafhankelijk te maken, zodat zij zelf kunnen voorzien in hun behoefte.

Waarom zou de kiezer op u moeten stemmen?

Stemt u op Rachele Giddings, dan stemt u voor een integere, hardwerkende en zelfstandige vrouw die op de hoogte is van de knelpunten van haar doelgroep. Een rechtvaardige strijdlustige vrouw met haar hart op de juiste plek, die zich niet uit het veld laat slaan. Zij gaat tot het uiterste om haar doel te bereiken!!

Mijn motto: ‘Zolang je leeft, blijf je ontwikkelen. Educatie is immers de sleutel tot succes!’  En let wel: Je bent nooit te oud om te studeren!!

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

Het enige waar ik op dit moment naar verlang is stabilitieit, ik wil mijn stabiele munt terug! Het zal geen makkelijke job zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn partij het getij kan keren! Het feit dat de NPS al eerder met dit bijltje gehakt heeft, stelt mij gerust. De Partij zal eerst na moeten gaan wat de werkelijke schuldenlast is van ons land en die moeten herschikken in overeenstemming met de inkomsten van de Staat. De verduisterde middelen moeten teruggestort worden in de staatskas en de corruptelingen moeten achter slot en grendel geplaatst worden. Terwijl de bovengenoemde acties plaatsvinden moet de NPS ervoor zorgen dat de productiesector een boost krijgt en de problemen binnen het onderwijsveld zoveel mogelijk worden opgelost. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: