Lagere olieprijzen op de wereld betekenen geen lagere stroomprijzen in Suriname

De olieprijzen in de wereld zijn als nooit tevoren omlaaggegaan, zodanig zelfs dat de prijs voor een barrel Amerikaanse olie voor even een negatieve prijs had deze week. De samenleving kan zich wellicht afvragen of de prijzen van stroom/energie in Suriname daarmee niet ook omlaag zouden moeten gaan. Een ingewijde legt uit aan Dagblad Suriname dat hierin meerdere factoren spelen. “Ten eerste wordt de opgewekte stroom slechts ten dele middels olie verkregen, een groot deel wordt door hydro-energie (Afobakadam) opgewekt. Door de lage waterstand in het meer vanwege aanhoudende droogte, wordt daar dus juist minder energie uit verkregen, wat betekent dat men meer motoren bij de EBS moet laten draaien om “thermal energy”, dus opgewekt middels olie, te kunnen leveren.

Tweederde deel wordt gesubsidieerd

“Ten tweede betaalt de samenleving in werkelijkheid slechts een derde van de werkelijke prijs. Tweederde van de prijs wordt door de overheid gesubsidieerd, tot wel een miljard SRD per jaar. Al daalt dus de prijs, dan kom je misschien nu pas in de buurt van de werkelijke prijs. Ten derde werkt Staatsolie, de leverancier van de ruwe olie waarmee de EBS energie opwekt, met een prijs die ook niet constant kan zijn, dus waarschijnlijk nog steeds USD 45 per barrel is. Maar zelfs als die prijs daalt, houdt dat niet automatisch in dat de stroomprijs omlaag kan, omdat het een zwaar gesubsidieerde prijs is. Dat de olieprijs in de wereld daalt, betekent dus ook niet automatisch dat de olieprijs in Suriname (Staatsolie) daalt. Die prijs kan iets omlaag gaan, maar niet zoveel. Als de lage olieprijs een jaar of twee zou aanhouden, dan zou dat misschien wel kunnen veranderen, maar dan nog zal dat geen invloed hebben op de stroomprijs in Suriname, omdat die bijzonder zwaar gesubsidieerd wordt. Grote bedrijven in Suriname betalen gemiddeld USD 0.06 (zes dollarcent) per kilowattuur, terwijl de prijs zelfs meer dan USD 0.20 zou moeten zijn. De EBS betaalt nog steeds USD42- 45 per barrel voor haar (zware) olie.”

“Een vierde, maar ook belangrijk punt, in deze is dat de stroomprijs nog gebaseerd is op een USD-koers van SRD 5 voor de US-dollar, terwijl die nu reeds dik boven de 10 zit. Als dit stuk ook meegenomen zou moeten worden in de prijsbepaling, dan kon men wellicht de stroomrekeningen niet eens meer betalen.”

De hydro-energie werd verkocht aan de EBS voor meer dan USD 0.07 per kilowattuur, en de stroom die Staatsolie opwekt, verkopen zij voor USD 0.15 – USD 0.17 per kilowattuur. Alles bij elkaar opgeteld, kost dat de EBS USD 0.12 – USD 0.13 per kilowattuur, en daar komen nog transmissie- en distributiekosten bij, wat je dichtbij de USD 0.20 brengt. Als je dan verkoopt voor gemiddeld USD 0.07, dan moet dat verschil ergens vandaan komen, en dat zit dus in overheidssubsidie.” Dat betekent dat de stroomprijs dus niet omlaag zal kunnen gaan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: