Grove machtsverdraaiing

Hetgeen zich in de vroege ochtend van vrijdag 17 april 2020 ten huize van en met name ene Cairo aan de Zircoonstraat te Paramaribo Noord, Politie resort Geyersvlijt heeft afgespeeld, roept vragen op. Uitgaande van officiële info’s is die daad niets anders dan een onrechtmatige flagrante schending van de klassieke grondrechten en andere wettelijke regelingen van betrokkene. Voor de goede orde wordt verwezen naar de GW. arts. 8, 9, 14, 16 en 17 ; Wsr.arts.70 t/m 73, 338, 342, 345. en, Wsv. arts.1, 113 – 118, 133 en 134 ev

Wat voor de samenleving en ook voor mij meer dan vreemd overkomen, is het desavoueren en het beletten van de politie-eenheid in de rechtmatige uitoefening hunner bedieningen door een opdracht van de Korpschef van het KPS om de toen opgang zijnde wettelijke opsporings- en aanhoudingsmandaat per direct te doen stoppen. Er was toen duidelijk sprake van een misdrijf op heterdaad. Het doen plegen, plegen en/of poging tot het plegen van die misdrijven lijken mij ook bewust en met voorbedachten rade te zijn geregisseerd door een misdadig brein bij uitbuiting van een situatie ” de wet burgerlijke uitzonderingstoestand ” onder het mom van staatsgeheim. Kenmerkend voor deze daden (misdrijven) zijn mijn ervaringen uit de periode van de koude oorlog. Deze toepassing van buitenrechtelijke opdrachten, de tactieken waaronder de licentie ” license to kill” en de manier van de uitvoering vertonen in mijn optiek geen afwijkingen en zijn een S.O.P. (standard operation procedure ) copy van toen en wat nog steeds in actief gebruik zijn bij bepaalde diensten / dienst onderdelen in bepaalde pseudo democratische staten . De doenpleger en consorten waren geenszins bezig met liefdadigheidswerkzaamheden noch met de handhaving van de rechtsorde binnen één wettelijk omlijnd kader omdat nog de doen pleger noch de plegers enige wettige optredens bevoegdheid in casu hadden binnen de Grondwet. arts. 128 t/m 130 en Wsv art 1 en 134 . Deze overtreden regels bijten de doen pleger/ plegers, de directeur Dienst Nationale Veiligheid in (persoon) en consorten in persoonlijkheid en posities  met alle gevolgen van dien. Komt nog in deze bij kijken een eventueel gevolg voor de Korpschef voor het kennelijk desavouerend besluit indien bij onderzoek mag blijken dat hij, de Korpschef KPS, “in zijn besluitOPDRACHT,” de politie onbehoorlijk en ondoelmatig in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening belette, door de artikelen 8 en 35 Politie Handvest GB.71 no 70 en van de Instructie Korpschef GB. 71 no 81 de arts. 2 en 8.1.2. aan zich te doen voorbijgaan. Uitleg van hem aan de terzake bevoegde autoriteiten en het Korps Politie Suriname als Grondwettelijk instituut blijft een noodzakelijke vereiste.

JOSEF BECK, gew. docent Staatsrecht/Staatsinrichting,

gepens. Offier van het KORPS POLITIE SURINAME.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: