Politieke Profielen: Rajen Bishar (NPS)

Wie is Rajen Bishar?

Mijn naam is Rajen Bishar en ik woon aan de H.N. van Dijkstraat no 82 in Nickerie. Ik kom van de NATIN en de richting die ik heb gekozen is de landbouw. Deze keus heb ik gemaakt, omdat ik zelf uit een landbouwersgezin komt. Wijlen mijn vader Radjkoemar Bishar, was een voorvechter voor de basisactiviteiten in de rijstbouw. Als familiebedrijf hebben we jarenlang actief aan de rijstbouw gedaan in alle facetten. En daarmee bedoel ik vanaf de grondbewerking, inzaai, oogst en verwerking tot de consumptie. Uit deze ervaring kan ik u meedelen dat er veel knelpunten zijn die wij als ondernemer niet alleen kunnen oplossen. Gebrekkige instanties maken het werk nog moeilijker. Door te kiezen voor een betrouwbare en vooruitstrevende regering kunnen heel wat zaken beter aangepakt worden.

Waarom heb ik voor de NPS gekozen?

De NPS is de partij die heeft bewezen dat het volksbelang hoog in haar vaandel staat. Alle ministeries die in handen waren van de NPS hebben bewezen dat er serieuze aandacht werd geschonken aan het beleid. Internationale verdragen werden in acht genomen, banden tussen landen onderling werden gerespecteerd. Ons land werd beschouwd als één van de toplanden binnen de CARICOM

Het financieel economisch beleid van de NPS bracht de ontwikkeling tot in je woonkamer. Door de stabiele economische situatie zagen ook buitenlanders de kans om zich hier te vestigen, te investeren en zelfs hun gezinnen in het buitenland te onderhouden. De categorisering van Suriname door de internationale ratingbureaus was ook positief en Suriname stond wereldwijd heel goed aangemerkt.

Wat wil je voor het volk doen?

De landbouwsector is een van de bronnen die kan bijdragen tot het vergroten van de valuta-inkomsten voor ons land. De groei van arbeidsplaatsen zal daarbij ook vergroot worden door de juiste aanpak. Door de ontwikkeling van de landbouwsector zullen de andere ondernemers indirect ook profijt hebben. 

Verder moet ons vliegveld omgebouwd worden tot een internationale luchthaven en dit zal zeker bijdragen aan meer inkomsten. Zo ook onze zeehaven, die zal bijdragen aan concurrerende exporten naar het buitenland. De infrastructurele werken die ook helpen bij de ontwikkeling van ons rijstdistrict genieten prioriteit. Aan de inwoners die zich jarenlang inzetten voor ons land en nog steeds niet genaturaliseerd zijn, zal er ook aandacht geschonken worden. De sociaal zwakkeren en degenen met een beperking hebben ook mijn aandacht.

Het cultuurbeleid zal ook een van mijn aandachtspunten zijn.

Wat moet de Partij als eerste aanpakken?

Allereerst moet de financieel monetaire stabiliteit van het land weer goed op poten komen. De valutawet moet herzien worden en er moet een degelijke wetgeving komen waarbij de minister van Financiën elke cent verantwoordt. De criminaliteit moet structureel aangepakt worden, om zodoende de angst die thans heerst weg te werken. Toegang tot het onderwijs moet betaalbaar zijn en blijven.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: